• dinsdag 21 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

UITNODIGING PUBLIEKE CONSULTATIE BIJEENKOMST

| snc.com | Door: Redactie

Het Port of Nickerie project, welke in ontwikkeling is door N.V. Havenbeheer Suriname, Phoenix Development Company en de technische adviseur de Port of Rotterdam, streeft ernaar de integratie en synergie te bewerkstelligen tussen de diverse sectoren middels het hanteren van een multidisciplinaire ketenbenadering. Een belangrijk aspect van deze keten is de landbouw in het district Nickerie en omliggende districten en gebieden.

Ter vergroting van zowel de input als de output in de landbouwsector heeft het projectteam gemeend alle actoren te betrekken bij het opstellen en uitvoeren van landbouw ontwikkelingsprojecten.

Het project omvat de ontwikkeling van de lokale landbouwsector in Nickerie, te weten

vanaf de inzaai, oogst, verwerking tot en met de opslag en exporten naar het buitenland. De opzet en implementatie van deze ontwikkelingsplannen worden meegenomen in het breder plan van een industrieel-commercieel complex welke zal worden ontwikkeld tot een Speciale Economische Zone in Nickerie.

Hierbij wordt u uitgenodigd om te participeren in een stakeholdersmeeting met het doel u nader te informeren over de voorgestelde ontwikkeling. Uw deelname aan deze meeting en uw feedback zullen helpen om bij te dragen aan de succesvolle verdere ontwikkeling.

Datum: woensdag 10 mei 2023 Tijd: 19:00 pm – 21:00 pm
Plaats: Burger Informatie Centrum
R. P. Bharosstraat #

86 Nieuw Nickerie

De mogelijkheid bestaat ook om via een virtueel platform (Zoom) te participeren.

Voor participatie kunt u zich registreren via de volgende link: https://forms.gle/GTfFmfhqBvR19eCQ6

Alle geregistreerden krijgen vervolgens voor of op woensdag 10 mei de Zoomlink gemaild.
 


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| snc.com | Door: Redactie