• woensdag 17 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Uitgifte Nanni Stalweide houdt veeboeren bezig

| suriname herald | Door: Redactie

De gemeenschap van Nickerie, en met name de veeboeren, is niet te spreken over het feit dat Nanni Stalweide Blok 3 is uitgegeven aan een stichting. Ze vragen zich af hoe dit mogelijk is en hoe de grondinspecteur een positief advies heeft kunnen uitbrengen, terwijl duidelijk te zien is dat er runderen in het gebied aan het grazen zijn.

Assembleelid Mohamedsafiek Gowrie (VHP) vraagt zich af wat er gaande is op het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB). Er is eerder al een grondinspecteur opgesloten vanwege mogelijke malversaties. In gesprek met TBN Prime Alert gaf Gowrie aan dat niet bekend is wie dit

advies heeft uitgebracht. Iedereen die grond aanvraagt, heeft advies nodig van zowel de districtscommissaris (dc) als het ministerie van Openbare Werken (OW).

In het geval van de Stalweide is advies nodig van zowel de dc als het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). In deze hele kwestie heeft de dc van Nickerie geen advies gegeven, beweert Gowrie. Op eigen gezag zegt de volksvertegenwoordiger informatie te hebben dat er veel misgaat op het GBB. Ook zouden er, naar zijn zeggen, veel steekpenningen zijn betaald om gronden uit te geven.

Het assembleelid zegt niet te kunnen begrijpen dat medewerkers van GBB langs zijn

gekomen en de runderen op het terrein niet hebben gezien. Naar schatting zijn er ongeveer 2000 koeien op de Stalweide aan het grazen. Het is onmogelijk dat niemand weet dat boeren daar activiteiten ontplooien, zegt een verontwaardigde parlementariër. 

Hij riep minister Dinotha Vorswijk op tot een grondig onderzoek op het ministerie. Volgens Gowrie is het overduidelijk dat een groep op non-actief gesteld kan worden. Wat geëist wordt, is dat het terrein in de boezem van de staat terugkomt. 

Stalweide Blok 3 is ruim 370 hectare groot, waarvan 200 hectare aan de Stichting Radjie Rijst Instituut is uitgegeven voor de duur van 40 jaar. Wat de uitgifte volgens de volksvertegenwoordiger ook vreemd maakt, is dat de stichting binnen enkele weken na aanvraag de grond toegewezen heeft gekregen. 

De zaak is bij de rechter, en de boeren hopen dat de toewijzing wordt teruggedraaid. Gowrie en de veehouders vragen zich bij een eventueel vonnis in het voordeel van de stichting af waar ze hun 2000 runderen moeten laten grazen, omdat er geen plek meer beschikbaar is in het district.

| suriname herald | Door: Redactie