• vrijdag 27 January 2023
 • Het laatste nieuws uit Suriname
NDP-parlementariër Stephen Tsang. Beeld: DNA TV

Tsang: “SLM onderzoeksresultaten zijn reinste voor-de-gek-houderij”

| suriname herald | Door: Redactie

De onderzoeksresultaten vervat in een rapport over externen bij de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) noemt NDP-parlementariër, Stephen Tsang, de reinste voor-de-gek-houderij. Hij is absoluut niet tevreden met een zoveelste onderzoek oftewel inmenging van een presidentiële commissie. Het resultaat was te verwachten.

Zelfs voordat de conclusie er was had Ron Wijnsteker al in de media, met name AD.nl, verklaard dat hij geen onrechtmatige betalingen naar Prenobe Bissessur zag. Het maakt de zaak alleen maar verdacht.

President Chan Santokhi kwam meteen na de onthullingen door Leo Brunswijk met een verklaring dat Bissessur geen ambtenaar, geen landsdienaar is en dat hij onbezoldigd werk deed.

“We weten nu

allemaal dat het niet waar is, maar er is wel een officiële verklaring van het Kabinet van de President. Wie moet je nog geloven? Met alle respect, maar ik vind het je reinste voor-de-gek-houderij,” zegt Tsang.

Het rapport is uitgebracht door een presidentiële onderzoekscommissie bestaande uit Mahinder Sewgobind en Wijnsteker. Sewgobind is lid van de Raad van Commissarissen bij de SLM en Wijnsteker is registeraccountant.

Tsang heeft geen geloof in het rapport, omdat:

 1. Wijnsteker ook op de indien plaats beschikbaar (ipb) lijst van de SLM voorkomt en hij gratis mocht reizen van de voormalige SLM-directeur, Paul de Haan.
 2. Wijnsteker ook betrokken is bij het Diasporafonds en de Kapitaalclub waar Robby Boendhie en anderen ook genoemd worden in het SLM-schandaal en waar deze zelfde heer ook met friends en family gratis mocht reizen van De Haan.
 3. Wijnsteker zitting heeft in de RvC van de SLM, op voordracht van de VHP.
 4. Deze presidentiële onderzoekscommissie totaal voorbijgaat aan het feit dat iemand die betrokken is bij het uitvoeren van het herstelplan (dat we maar niet te zien krijgen), zichzelf werken gunt. Het wordt niet gezien als ernstige belangenverstrengeling casu quo corruptie.
 5. Er met een onzinnige berekening wordt beweerd dat het uurloon van Bissessur 121 euro is, terwijl in de overeenkomst letterlijk is aangegeven 225 euro per uur.
 6. Het bedrijf Bissessur Legal BV slechts een maand vóór ondertekening van de overeenkomst met de SLM is opgericht.
 7. Bissessur pas een maand nadat het contract is ondertekend is beëdigd in Nederland als advocaat.
 8. De Haan panden heeft verkocht zonder goedkeuring van de RvC van SLM.
 9. De Haan contracten heeft ondertekend zonder goedkeuring van de RvC.
 10. De Haan een deel van zijn salaris declareert als betaling in valuta aan zijn bedrijf in Nederland, waarbij de SLM ook btw van 21 procent betaalt aan Nederland voor dat deel van zijn salaris en de RvC er niet van op de hoogte is.
 11. Bissessur is uitbetaald zonder dat de RvC ervan op de hoogte is.
 12. De Haan ook Bissessur en zelfs diens vriendin gratis ipb-tickets heeft gegeven.

Na deze opsomming kan Tsang het onderzoek niet serieus nemen en concludeert dat het onderzoeksteam bezig is met misleiding. Hij adviseert het Openbaar Ministerie (OM) om hun rol, de rol van de clusterministers, de rol van alle genoemde Diaspora corruptelingen en zelfs die van de president in dit schandaal goed te onderzoeken. “Want het ruikt naar een zoveelste grote doofpot commissie”, aldus Tsang.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie