• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Taakstraffen op bureaus Geyersvlijt, Nieuwe Haven en Keizerstraat

| suriname herald | Door: Redactie

Onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) is begin april de zes maanden durende Pilot Taakstraffen van start gegaan. Dit project vloeit voort uit een samenwerking binnen het Makandra-programma tussen de afdeling Forensisch Maatschappelijke Zorg (FMZ) van het ministerie van Justitie en Politie en counterpart Reclassering Nederland. 

Op basis van artikel 100 van het Surinaams Wetboek van Strafrecht heeft het OM de mogelijkheid misdrijven waarop een gevangenisstraf van zes jaar of minder staat, middels een transactie buiten proces af te handelen. Dit is niet nieuw in Suriname, maar nu heeft het OM de mogelijkheid om minder ernstige strafzaken met een werkproject

af te doen. De verdachte doet hiermee iets terug voor de maatschappij en boet tevens voor hetgeen is misdaan.

Een transactievoorstel kan naast het opleggen van een boete of vergoeding van schade, bestaan uit een werk- of leerproject. De Pilot Taakstraffen zal zich uitsluitend richten op het uitvoeren van onbetaalde arbeid van maximaal 40 uur en zal binnen de ressorten van Bureau Geyersvlijt, Bureau Nieuwe Haven en Bureau Keizerstraat worden uitgevoerd. Het onderdirectoraat Algemeen Beheer van Justitie en Politie en het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer zijn als werkplekken uitgekozen.

Op het Bureau Geyersvlijt is er een ruimte beschikbaar gesteld aan de

FMZ om daar haar taken ten behoeve van deze pilot uit te voeren. Op 1 februari 2023 heeft waarnemend korpschef Ruben Kensen de sleutels van de werkruimte overhandigd aan het FMZ-hoofd Gaynel Nyon-San A Jong. 

Twee medewerkers van FMZ zijn op 1 april 2023 gestart met de uitvoering van hun werkzaamheden. Zij zullen het OM informeren over de geschiktheid van de mogelijk voor de taakstraf in aanmerking komende verdachte.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie