• maandag 27 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

SURINAME PRAAT MET WERELDORGANISATIES OVER SCHULDHERSCHIKKING

| united news | Door: Redactie

Foto: Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën bij de Global Sovereign Debt Roundtable (GSDR).

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën heeft deze week deelgenomen aan de Global Sovereign Debt Roundtable (GSDR) van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank en de G-20.

Er is onder andere gesproken over de schuldherschikking van verschillende landen, waaronder ook die van Suriname. In een gezamenlijke verklaring is de vooruitgang geschetst in sommige soevereine schuldgevallen, waaronder overeenkomsten die zijn bereikt met Zambia en Ghana, en gevorderde discussies in de gevallen van Sri Lanka en Suriname.

De GSDR heeft de voortgang besproken van het werk om schuldherschikkingsprocessen en -tijdschema’s te verbeteren,

en om de kwetsbaarheden aan te pakken. Deelnemers hebben ook prioritaire gebieden besproken voor het werk dat nog moet worden gedaan. Aan het einde van de vergadering hebben IMF-Managing Director Kristalina Georgieva, de president van de Wereldbankgroep Ajay Banga, en de minister van Financiën van Brazilië Fernando Haddad, medevoorzitters van de GSDR, het bijgevoegde Voortgangsverslag van de GSDR 2nd Cochairs uitgegeven.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank en het huidige G20-voorzitterschap van Brazilië zeiden woensdag dat er de afgelopen maanden aanzienlijke vooruitgang is geboekt op het gebied van wereldwijde schuldproblematiek.

De Global Sovereign Debt Roundtable (GSDR) werd opgericht in februari 2023

en staat onder voorzitterschap van de Managing Director van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de President van de Wereldbank en de Minister van Financiën van India als G20-voorzitterschap. De GSDR bestaat uit vertegenwoordigers van officiële bilaterale crediteuren binnen en buiten de Paris Club, private sector crediteuren en lenende landen. De GSDR richt zich op processen en praktijken en is geen forum om specifieke herstructureringen van landen te bespreken.

Het doel is om een gemeenschappelijk begrip te creëren onder belangrijke stakeholders over schuldhoudbaarheid en uitdagingen op het gebied van schuldherschikking, en manieren om deze aan te pakken.

Op deze manier vult het andere fora aan, zoals de G20 en de Paris Club, en specifieke schuldherschikkingen van landen, inclusief onder het G20 Gemeenschappelijk Kader voor Schuldbehandeling.

Sinds de lancering heeft de GSDR tweemaal op Principals-niveau vergaderd, in april en oktober 2023, en vier keer op Deputies-niveau, in februari, april, juni en september 2023. Er werden ook technische bijeenkomsten en workshops georganiseerd om de discussie te informeren.

UNITEDNEWS

| united news | Door: Redactie