• donderdag 30 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Is Suriname politiek-economisch geprostitueerd?

| starnieuws | Door: Redactie

Het zit hem in het leiderschap! 

Vraagstelling: “Zijn er geen deskundigen in Suriname op het gebied van economische innovatie om een beleid uit te stippelen om ondernemers te kunnen faciliteren binnen een vernieuwd vergunningensysteem?”

In Starnieuws van 17 april wordt wederom een acrobatiek opgevoerd waarbij de VS ambassadeur(...) met een delegatie van 8 mensen (inclusief de minister van Economische Zaken)
gepositioneerd worden die -neem ik aan- het probleem van de lange wachtlijsten voor het verkrijgen van een vergunning voor ondernemers, nu eindelijk gaan aanpakken.

Blijkbaar kunnen wij als Surinamers het niet, dus roepen wij de hulp in van de VS. Ik zit mij al geruime tijd af te vragen wat de studenten economie op AdeKUS voorgeschoteld krijgen in het curriculum. We zijn blijkbaar kampioen in het bezigen van allerlei interessant-overkomende-terminologie, zonder te weten wat die betekenen.

Het is toch te gek voor woorden dat wij anno 2024 nog niet in staat zijn om een simpel geval van het verouderd vergunningenbeleid overboord te

zetten en te leren van andere landen? Ik sprak onlangs 3  Surinaamse ondernemers in Rotterdam die een bedrijf gaan opzetten in ons buurland Guyana. Waarom Guyana en niet Suriname? Gewoon omdat in Guyana de lijnen korter zijn en er geen (politieke-) obstakels worden opgeworpen. Tussen aanvraag en implementatie lagen 3 maanden (!!). Niet al te veel poespas. Volgende maand vertrekken zij richting ons westers buurland om hun bedrijven op te zetten. In Guyana zien wij dit soort foto’s niet met een minister, een of andere ambassadeur en een delegatie waar je ‘u’ tegen zegt. In Guyana zijn ze zakelijker, sneller met reageren enz.( om maar een voorbeeld te noemen). Blijkbaar willen vele beleidsmakers en politici graag op de foto met buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders. Tjah.

De minister had liever eerst in eigen vijver kunnen gaan vissen (studenten Economie- Bestuurskunde  op de AdeKUS) om dit vraagstuk op te lossen. Hiervoor hebben wij geen dure consultants nodig van de IDB Bank en allerlei organisaties dit in het bewuste artikel worden genoemd. Wij maken onszelf belachelijk naar andere omliggende landen met dit soort grappenmakerij. Straks nodigen wij nog de president van Brazilië uit bij de opening van een cassavefabriek ergens in Para.

Suriname geprostitueerd?

Er gaat geen week voorbij of lezen wij over reizen van ministers en de president met aanhang naar het buitenland waarbij leningen worden aangevraagd( VS-India-China- CariCom- Nederland in mindere mate- VAE- en andere Arabische landen -Indonesië, Taiwan- etc. ). We zijn bijkans de halve wereld geld schuldig. Zijn wij vervallen tot de bedelstaf, terwijl wij zoveel goud hebben?

Ons land is inmiddels (politiek-economisch) geprostitueerd door politici die zich als pooiers gedragen. Wanneer wij als land de schulden niet meer kunnen aflossen, dan volgt de verkoop van onze moeder SRANAN. En ik heb het over deze regering en haar voorgangers….. Regeringsleiders en hun aanhang zijn besmet met het virus dat ' reizen ‘ heet.  Hele delegaties kwijlen bij het idee een buitenlandse reis te gaan maken onder het mom van ‘ landsbelang’. Karoewier-faya. Nu zit bijkans een kwart van de DNa-leden in het buitenland… Simpele zaken kunnen wij niet oplossen, dus is de makkelijkste weg weer onze handen open houden of op de bedeltoer te gaan.Futiliteitenregeringen of Rariteitenkabinetten?Het woord 'futiel' betekent: weinig betekenend, onbeduidend-kleinigheid etc.

Wij zouden de meeste Surinaamse regeringen vanaf 1954-heden ‘Futiliteitenregeringen’ kunnen noemen. Interessantdoenerij zonder inhoud. Bij elk wisje-wasje zien wij hele delegaties op de foto met allerlei vreemde figuren uit het buitenland. Een school ergens een verfbeurt geven? De ambassadeur van China is erbij; een bruggetje neerzetten: 4 ministers met een groep van 20 mensen (en niet te vergeten het groot aantal beveiligingsmensen)- een bakkerij openen in Kabalebo: de president, districtscommissaris, minister van Defensie en een ruk van beveiligingsmensen(..).

Intussen ligt de gezondheidszorg op haar rug; gaat het onderwijs drastisch achteruit; verlaten deskundigen het land; neemt de zware- en drugs gerelateerde criminaliteit toe. Worden allerlei flutcommissies in het leven geroepen die een vroege dood sterven( zie ze staan: kijk ons nou?).Heb ik als rechtgeaarde Diaspora-Surinamer nog recht van praten vanuit Nederland? De Suri-diaspora Surinamers blijkbaar niet (itt de diaspora Guyanezen in Engeland-Canada) die massaal investeren in hun land van herkomst en ook als zodanig worden gewaardeerd en behandeld.Tijd om in 2025 af te rekenen met politieke  pooiers.Colvin Overdiep

| starnieuws | Door: Redactie