• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Suriname intensiveert inspanningen om aan EU-quarantaine-eisen te voldoen

| suriname herald | Door: Redactie

Onlangs organiseerde de afdeling Plantenbescherming en Kwaliteitskeuring van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een workshop met als thema “Survey en onderzoek met betrekking tot Lepidoptera-plagen in boulanger (Solanum melongena) aanplanten”. Deze workshop werd gehouden in het kader van het ‘LVV/IDB-project SU-L1020 Agricultural Competitiveness Program Suriname’, waarbij de NPPO-Suriname (National Plant Protection Organization) betrokken was.

Het doel van deze workshop was om de bevindingen van het onderzoek en de surveillanceactiviteiten in boulanger-gewassen te delen, die sinds de start van het project in 2023 waren uitgevoerd. Dit project werd gefinancierd door het ministerie van LVV, met ondersteuning van de afdeling

Entomologie. Het onderzoek richtte zich met name op Lepidoptera-plagen, specifieke motten die schade aanrichten aan de vruchten door middel van hun onvolwassen stadia (rupsen).

Om te voldoen aan de EU-eisen voor export naar lidstaten, moesten agrarische producten vrij zijn van elke EU-quarantaineplaag. Daarom werd er gefocust op het monitoren en detecteren van drie specifieke Lepidoptera-plagen in boulanger-gewassen.

Tien boulanger-producenten in verschillende districten werden geselecteerd voor de surveillanceactiviteiten, waarbij species-specifieke feromoonvallen werden ingezet om informatie te verkrijgen over de aanwezigheid van de plagen in de aanplant.

Naast surveillanceactiviteiten werd er ook onderzoek gedaan naar de effectiviteit van door de EU toegestane insecticiden tegen twee

van de geïdentificeerde plagen. Tijdens de workshop werden deze bevindingen gedeeld met producenten en exporteurs die deelnamen aan het project.

De NPPO-Suriname streeft ernaar om in de toekomst ook surveillanceactiviteiten uit te voeren voor andere EU-quarantaineplagen en in andere exportgewassen, om zo te blijven voldoen aan internationale standaarden en de kwaliteit van agrarische producten te waarborgen.

 

| suriname herald | Door: Redactie