• dinsdag 16 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Suriname hervat uitzending van patiënten naar Colombia voor hoog complexe zorg

| dagblad suriname | Door: Redactie

Suriname is weer in staat patiënten die hoog complexe zorg nodig hebben, uit te sturen naar het ziekenhuis “Hospital Internacional de Colombia” in Bucaramanga, Colombia. 

Minister Amar Ramadhin ontving donderdag een delegatie van de directie van dit ziekenhuis om cruciale kwesties te bespreken en de samenwerking te verbeteren.

Tijdens het overleg met de delegatie uit Bucaramanga zijn belangrijke onderwerpen aan bod gekomen, waaronder de uitstaande betalingskwestie. Met wederzijdse inspanningen is een akkoord bereikt over betalingsafspraken, waarmee het ziekenhuis heeft ingestemd. Deze afspraken maken het mogelijk om de uitzending van patiënten, die in Suriname volgens de ARMULOV regeling (Afbouwregeling Medische Voorzieningen Lokale Opbouw

Voorzieningen) worden geselecteerd, naar Colombia te hervatten.

Minister Ramadhin: “Het is goed nieuws dat wij weer in staat zijn om patiënten die hoognodige zorg nodig hebben, te helpen door hen uit te zenden naar Columbia. Dit zorgt ervoor dat onze burgers de best mogelijke zorg krijgen, zelfs als die buiten onze landsgrenzen ligt.”

Naast het oplossen van de betalingskwestie, zijn er tijdens de meeting ook afspraken gemaakt over toekomstige samenwerkingsmogelijkheden. Deze omvatten onder andere kennisuitwisseling tussen medische professionals en nieuwe protocollen voor de uitzending van patiënten.

| dagblad suriname | Door: Redactie