• maandag 22 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Surinaamse economie hersteld door samenwerking met IMF

| dagblad suriname | Door: Redactie

In een recente bijeenkomst heeft president Chandrikapersad Santokhi, vergezeld door de Deputy Managing Director van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Kenji Okamura, een update gegeven over de voortgang van het nationale herstelprogramma dat in samenwerking met het IMF is opgesteld. Deze ongebruikelijke hoger-niveau betrokkenheid benadrukt het succes van Suriname in het overwinnen van een aanzienlijke economische crisis.

Het herstelprogramma, dat werd ingevoerd naar aanleiding van de financiële en economische crisis in 2020, had tot doel de Surinaamse macro-economie te stabiliseren. “Met technische bijstand en expertise van het IMF, hebben we nu al positieve resultaten behaald: de koers is gestabiliseerd, de inflatie

is gedaald, en de economie toont tekenen van groei”, zei de president.

Naast de focus op economisch herstel, legt het programma ook nadruk op het versterken van sociaal beleid. Dit om ervoor te zorgen dat de impact op de samenleving minimaal is en kwetsbare groepen beschermd blijven.

De samenwerking met het IMF is niet alleen gericht op financiële steun, maar fungeert ook als een belangrijk middel om vertrouwen op te bouwen binnen de internationale gemeenschap. Bovendien steunt het IMF Suriname bij het implementeren van een sociaal programma. “Dankzij deze gezamenlijke inspanningen kan Suriname nu dienen als voorbeeld voor andere landen”, sprak de

president.

Het traject naar herstel was niet zonder uitdagingen. Suriname moest een aantal zware aanpassingen doorvoeren en door intensieve samenwerking en dialoog, zowel met internationale partners als nationaal met diverse sociale actoren, is significante vooruitgang geboekt.

Deze mijlpaal in de samenwerking tussen Suriname en het IMF markeert niet alleen een keerpunt in de Surinaamse economie, maar onderstreept ook de kracht van internationale samenwerking en dialoog in het overwinnen van financiële crises.

| dagblad suriname | Door: Redactie