• zaterdag 20 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Surinaamse bedrijven passen prijzen ‘luxeartikelen’ aan, maar niet voor levensmiddelen

| gfcnieuws.com | Door: Redactie

Terwijl de wisselkoersen op de Surinaamse markt blijven dalen, zijn consumenten verbaasd en bezorgd over het uitblijven van een verlaging van de prijzen voor levensmiddelen.

Ondanks de aanpassingen in de prijzen van luxeartikelen en de actieve promotie van verlaagde koersen door cambio’s op social media, lijken supermarkten en winkels die essentiële goederen verkopen geen soortgelijke verlagingen door te voeren.


Consumenten hebben hun zorgen geuit over de betaalbaarheid van basisbehoeften, vooral voor gezinnen met een laag inkomen. Ze vragen zich af waarom de lagere wisselkoersen niet worden weerspiegeld in de prijzen van levensmiddelen, die een aanzienlijk deel van hun budget in beslag

nemen.

Een mogelijke verklaring voor het gebrek aan prijsverlagingen voor levensmiddelen kan liggen in de kostenstructuur van deze producten.

Supermarkten en winkels moeten rekening houden met verschillende factoren bij het bepalen van hun prijzen, waaronder inkoopkosten, transportkosten, en huur- en arbeidskosten. Deze kosten zijn mogelijk minder gevoelig voor schommelingen in de wisselkoersen dan de prijzen van luxeartikelen, die meer afhankelijk zijn van import.

 

| gfcnieuws.com | Door: Redactie