• maandag 20 September 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Strubbelingen binnen NDP-Wageningen

Datum: | Bron: sun.sr | Door: Redactie

Gokoel

‘Geachte lid, hierbij delen wij u mede dat in een bestuursvergadering op woensdag 1 september 2021 is besloten u als bestuurslid te vervangen daar uw participatie in bestuursverband heel miniem is, ook door de vele afzeggingen uwerzijds tijdens bestuursvergaderingen.’ Deze mededelingsbrief is getekend door de voorzitter van de subafdeling NDP-Wageningen, Rinesh Mangaldeen, en verstuurd naar ondervoorzitter Prewien Gokoel.

Het is nog niet duidelijk welke stappen door Gokoel ondernomen zullen worden. Rachied Doekhie, lid van de NDP in Nickerie, die tot driemaal toe gekozen is als volksvertegenwoordiger uit het district (bij de verkiezingen van 2005, 2010 en 2015), reageert heel verbouwereerd wanneer hij de brief onder ogen krijgt.

‘Het hoofdbestuur moet optreden en die man die deze beslissing heeft genomen, royeren uit de partij’, reageert Doekhie fel tegenover SUN. Volgens Doekhie is er geen ruimte voor dergelijke rancuneuze handelingen binnen subafdelingen van de partij. Hij ziet graag dat het hoofdbestuur maatregelen treft. Het gewezen assembleelid brengt ter herinnering dat het subafdelingshoofd die de partij wil laten afglijden door zijn rancuneuze handelingen, lijsttrekker was in Wageningen bij de afgelopen verkiezingen in 2020. ‘Hij wilde lijsttrekker worden en heeft niet eens 17 stemmen behaald. En waar is die partij beland. Als ze zo doorgaan, kunnen ze alle verkiezingen in de komende 50 jaren vergeten.’ 

NDP is een democratische partij 

Doekhie, die al decennialang deel uitmaakt van de NDP, heeft er geen woorden voor dat anno 2021 op dergelijke inhumane en onverantwoorde wijze wordt omgesprongen met leden van de partij. ‘Het is barbaars.’ Het doen van vervangingen op deze manier, komt niet voor in de statuten van de partij, stelt de NDP-topman. Gokoel die tot kort de voorzitter was van de subafdeling Wageningen, heeft altijd het beste voor over gehad voor de partij.

Hij heeft alles in het werk gesteld om te voorkomen dat de partij schade zou lijden en afzwakken naar de verkiezingen toe. ‘Hij heeft hard gewerkt en ervoor gezorgd dat Bouterse twee keren president is geworden’, zegt Doekhie, verwijzend naar de tastbare resultaten die door Gokoel zijn geboekt. 

NDP wil iedereen terug 

Doekhie dikt aan dat de inhoud van de verstuurde brief niet strookt met datgene waarmee de NDP is begonnen na de verkiezingen van 2020. Dit is namelijk het terugroepen van NDP’ers naar de moederpartij. ‘Ze lopen in de districten te evalueren en mensen terug te halen. En wat zien we hier gebeuren? Ze schreeuwen maar wat, maar in de praktijk zie je juist dat de hardwerkende mensen onaangenaam behandeld worden.’

Doekhie waarschuwt ervoor dat indien de leiding van de partij geen maatregelen treft tegen subafdelingsvoorzitters die schade toebrengen aan het imago van de partij, een eventuele verkiezingswinst ver te zoeken zal zijn. De partij heeft, zoals Doekhie het aangeeft, een groot democratisch woord in zijn naam. ‘Mensen zeggen Santokhi dit en Santokhi dat, maar wanneer iemand zegt de NDP, zeggen ze no no no, dat helemaal niet.’ Dankzij deze mensen, mensen als deze grappenmakers. Terwijl de NDP een heel goede partij is.’

Asha Bhagwat

Datum: | Bron: sun.sr | Door: Redactie