• dinsdag 21 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Stijging water in stuwmeer houdt aan

| dagblad suriname | Door: Redactie

Tijd om energieopwekking Afobaka weer op te voeren en dure olie te besparen

De stijging van het waterpeil in het stuwmeer houdt vanwege de regenbuien sinds de afgelopen drie weken aan. De afgelopen dagen stijgt het water dagelijks met gemiddeld 3 tot 4,5 centimeter. Het water is dinsdag gestegen naar 244,32 voet. De dag ervoor lag het waterpeil op 244,21 voet, een stijging van 0.11 voet. Het laagste waterpeil vanwege de maandenlange aanhoudende droogte werd op 24 april geregistreerd, namelijk 242,89 voet. 

De regenval die daarna is begonnen heeft ervoor gezorgd dat het stuwmeer zich weer langzaam aan het vullen is. Vanwege

de recente maandenlange droogte ontstond er een zorgelijke situatie bij de opwekking van stroom bij de Afobaka waterkrachtcentrale. De opwekking van hydro energie werd noodgedwongen teruggebracht naar 90 megawatt. Normaliter wordt gemiddeld rond de 120 en 125 megawatt stroom opgewekt te Afobaka.

Waterpeil was zorgelijk 

Bij nog langer uitblijven van regen was de kans reëel, dat het waterpeil in het stuwmeer verder zou gaan dalen tot naar het kritieke punt van 236 voet. Dan zou het praktisch onmogelijk zijn om stroom op te wekken. De stroomvoorziening in Paramaribo en grote gebieden daaromheen zou dan in grote problemen geraken. “Load shedding” zou onvermijdelijk

zijn, omdat de generatoren van de EBS aan de Saramaccastraat en die te Tout Lui Faut van de SPCS (Staatsolie Power Company Suriname) niet in staat zouden zijn om in de totale energiebehoefte te voorzien. 

Daar komt ook nog bij kijken het kostenaspect vanwege de extra brandstofkosten. Volgens berekeningen van deskundigen zou  voor dit jaar alleen SRD 1,5 miljard extra nodig zijn. Geld dat er niet is op de overheidsbegroting. Om de situatie van lage waterstand in het stuwmeer zo lang mogelijk uit te zingen, is rond eind januari besloten de opwekking van stroom te Afobaka geleidelijk aan terug te brengen tot naar rond 90 megawatt. 

Opwekking hydro energie opvoeren

Volgens energie-deskundige Robert Ameerali zal de regen de komende maanden aanhouden en het waterpeil in het stuwmeer blijven stijgen. Ameerali, die lid is van de indertijd door de regering geintstalleerde EBS Tarieven Commissie (ECT) en dezer dagen als technisch deskundige namens de vakbeweging (C-47) optreedt, zegt dat gebaseerd op wetenschappelijke informatie de regen de komende maanden zal aanhouden. 

Dat tegen eind april en begin deze maand de regen zou invallen hebben internationale wetenschappers en weerdeskundigen al enkele maanden geleden voorspeld. Volgens hem is er geen enkele reden om ervan uit te gaan dat de weersvoorspellingen van internationale experts voor de komende maanden voor wat betreft Suriname niet zullen uitkomen. Het water in het stuwmeer zal nog verder stijgen en Ameerali vindt het daarom de hoogste tijd dat de stroomopwekking vanuit de Afobaka waterkrachtcentrale geleidelijk aan weer opgevoerd dient te worden. 

Hij heeft uitgerekend dat bij elke 10 megawatt extra hydro energie die te Afobaka wordt opgewekt, maandelijks circa USD 874.000 aan brandstofkosten wordt bespaard. Bij 20 megawatt extra hydro energie komt dat maandelijks neer op rond USD 1,7 miljoen. 

Hij wijst erop dat al deze meerkosten voor brandstofgebruik bij opwekking van thermische energie voor rekening komt van de bevolking.  

SS

| dagblad suriname | Door: Redactie