• vrijdag 01 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Stichting Vrienden van Nickerie houdt Nickeriedag in Utrecht, Nederland

| dagblad suriname | Door: Redactie

In gesprek met de redactie van Dagblad Suriname zei directricr Shaista  Abdoel van het Mungra Medisch Centrum, MMC, dat de financiële situatie is het ziekenhuis in een goede fase terecht gekomen is. Zo gaf ze bijvoorbeeld aan dat er door tussenkomst van president Chandrikapersad Santokhi en de minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin een verandering gebracht zou worden in het MMC op het gebied van apparatuur die dringend nodig was.

Stichting Vrienden van Nickerie denkt ook aan patiënten MMC

Chandreban Mahabier, die geen onbekende is in de Surinaamse samenleving en zich jarenlang heeft ingezet voor het district, heeft een verzoek gedaan aan de

Stichting Vrienden van Nickerie om het Mungra Medisch Centrum vanwege de noodzaak te voorzien van de nodige apparatuur. De Stichting Vrienden van Nickerie en andere organisaties, zoals Nickerie KonMakandra, hebben toen besloten een inzamelingsactie te houden. 

Verschillende afdelingen MMC weer operationeel 

De CT-scan die een poos buiten werking was, functioneert weer. Vernomen is van directrice Abdul dat naast de reguliere röntgenonderzoeken en CT-scan het op korte termijn ook weer mogelijk zijn mammografieën te verrichten.

Geslaagde inzamelingsactie

In Nederland werd de inzamelingsactie bijgewoond door de districtscommissaris Senrita Gobardhan. In totaal is een bedrag van zo’n 20.000 euro opgehaald. 

*Bron foto: Stichting VVN

| dagblad suriname | Door: Redactie