• dinsdag 28 November 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Staatsschuld gedaald van 4 miljard naar 3.1 miljard USD in 3 jaar tijd

| snc.com | Door: Redactie

Bron: FB President Chan Santokhi

e regering werkt hard aan het beheren van onze staatsschuld en we boeken vooruitgang. Tijdens mijn jaarrede heb ik reeds aangegeven dat de overgenomen nationale schuld van bijna 4 miljard USD, na drie jaren is verlaagd naar 3.1 miljard USD. In 2020 steeg de staatsschuld van Suriname van 85% naar 145% van het Bruto Binnenlands Product (bbp), wat problematisch was vanwege de negatieve economische groei door de COVID-19-pandemie.

Suriname onderging een schuldherschikking, omdat rente en aflossingen niet konden worden betaald. De herschikking van nationale en internationale schuld wordt voortgezet.

Onderhandelingen met China zijn in een vergevorderd stadium en

we hopen dit jaar een akkoord te bereiken. Sinds 2021 daalt de schuldratio gestaag, met een IMF-prognose van 69% in 2028, wat wijst op positieve ontwikkelingen en suggesties dat de overheid op de goede weg is.

De betaalbaarheid van de staatsschuld hangt af van een verantwoord financieel beleid en de economische groei. Als president ben ik mij goed bewust hiervan. Daarom blijft de regering verantwoord financieel beleid uitvoeren gepaard met het stimuleren van economische groei om de schulden op een duurzame manier te beheren.

Dit doen we al door te bezuinigen op verschillende gebieden en het opzetten van projecten die de productie moeten stimuleren en voor werkgelegenheid moeten zorgen. Deze regering zal Suriname uit het dal halen en volledig op het pad van duurzame ontwikkeling plaatsen.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| snc.com | Door: Redactie