• zaterdag 22 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Sociale uitkeringen overzichtelijk op website bijgewerkt

| starnieuws | Door: Redactie

Alle uitkeringen zijn overzichtelijk gepresenteerd op de website van de overheid.

De sociale uitkeringen worden nu overzichtelijk digitaal geadministreerd en zijn toegankelijk voor de samenleving per ressort en district. Op de website zijn de updates inmiddels doorgevoerd, waarbij een overzicht is van alle sociale uitkeringen die door de regering worden uitbetaald.

Het Internationaal Monetaire Fonds had aangegeven dat

de uitkeringen digitaal toegankelijk moeten worden gemaakt. Dit was afgesproken tijdens de Staff Level Agreement die bereikt is bij de vijfde evaluatie van het Herstelprogramma. De uitkeringen voor kwetsbare sociale groepen in de samenleving, worden gedaan door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Deze zijn onderverdeeld in Algemeen Oudedagsvoorziening, Algemene Kinderbijslag, Financiële Bijstand voor mensen met een beperking, Financiële Bijstand voor zwakke huishoudens en Koopkrachtversterking.

Voor dit eerste kwartaal is gebleken dat er tot en met maart 94.149 personen een aanvraag voor koopkrachtversterking hebben ingediend, waarbij er 39.428 (42%) zijn goedgekeurd, omdat ze voldoen aan de gestelde criteria. Daarnaast

is er door efficiënte opschoning van het bestand een afname van het bestand, meldt het ministerie. 

Afgelopen februari kregen nog 120.927 personen deze sociale uitkering, terwijl voor maart dit aantal is gedaald naar 116.809 personen. De vrijgekomen middelen kunnen dan worden uitgekeerd aan de meest hulpbehoevenden de samenleving.

| starnieuws | Door: Redactie