• maandag 22 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Sociale uitkeringen nu aantrekkelijk; stormloop op aanvragen

| suriname herald | Door: Redactie

Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozova) zegt aan Suriname Herald dat het ministerie in de toekomst zal proberen om het girale systeem sneller en efficiënter te laten verlopen. Dit heeft betrekking op de uitbetaling van de Algemene Kinderbijslag (AKB) en alle andere reguliere sociale uitkeringen, zoals de uitbetaling aan sociale huishoudens en personen met een beperking.

Traditioneel werden ze allemaal contant uitbetaald. Er is al gesproken over de overstap naar girale betalingen. 

De bewindsman legt uit dat de beschikbare gelden verspreid moesten worden om de achterstanden in te halen, zodat mensen hun verhoogde bedragen niet te laat zouden ontvangen.

Wat

minister Ramsaran is opgevallen, is dat het ministerie nu overspoeld wordt met aanvragen voor sociale uitkeringen. Vroeger waren deze aanvragen niet populair, maar nu wel, vooral vanwege de aantrekkelijkere bedragen, met name voor mensen in nood. Wat het nog aantrekkelijker maakt, is dat de andere uitkeringen ook op de Moni Karta worden gestort. 

“Iedereen die eerder weigerde om hulp aan de overheid te vragen, doet dat nu wel. Hierdoor is er een stormloop op de uitbetalingen ontstaan. Duizenden personen melden zich aan,” geeft Ramsaran aan.

“Om te voorkomen dat er een enorme drukte ontstaat bij de betaalkantoren, heb ik de medewerkers opgeroepen

om samen met hen te kijken hoe de uitbetaling sneller kan plaatsvinden. Als opdracht hebben ze gekregen om te onderzoeken hoe we de Moni Karta kunnen distribueren aan de duizenden aanvragers om de drukte te verminderen”, aldus Ramsaran.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie