• donderdag 30 June 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

SLM-personeel voelt zich beetgenomen

| suriname herald | Door: Redactie

“We voelen ons beetgenomen en misleid”, zegt een gebelgde bondsvoorzitter Steven Samson met betrekking tot Flying On Trusted Wings NV (FOTW) welke door Paul de Haan, directeur van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM), op 2 februari is opgericht. Naar aanleiding hiervan is het SLM-personeel sinds vanmorgen in beraad. Op een algemene ledenvergadering is besloten dat het personeel vanaf 09.00 uur tot vooralsnog 00.00 uur in beraad is.

Samson geeft tegenover Suriname Herald aan dat de bond niet met de directie van de SLM noch met president-commissaris Xaviera Jessurun wil praten. De bond wil met de aandeelhouder, in deze de regering, praten. Zo wil de bond concrete antwoorden hebben van de aandeelhouder. Ze wil weten wat de bedoeling is van Flying On Trusted Wings NV, zijn de arbeidsplaatsen van de personeelsleden gegarandeerd of gaan werknemers opnieuw moeten solliciteren? Er zijn tal van onzekerheden waarop de bond antwoord wil krijgen.

De bond heeft via een KKF-uittreksel dat op sociale media circuleerde, moeten lezen dat Flying On Trusted Wings NV in het leven is geroepen zonder daarvan door de directie zelf op de hoogte te zijn gesteld. De bond is al maanden bezig met de directie en krijgt alleen maar vage antwoorden. 

Samson legt uit dat Times of Suriname eerder al melding maakte van Flying On Trusted Wings NV in een artikel met als titel “Pogingen om SLM te ontlasten”. De bond heeft de directie toen hiermee geconfronteerd en ook toen kreeg de bond vage antwoorden.

Samson betreurt het dat de bond niet wordt meegenomen noch wordt gekend in het traject. “Pas als we tam tam maken dan pas worden we uitgenodigd”, zegt hij. Dit is niet de werkwijze als je de bond wel partner noemt. Het personeel is van oordeel dat de president-commissaris en De Haan genoeg tijd hebben gehad om te zeggen wat ze wilden zeggen. Integendeel zijn ze in het donker gelaten.

Het beraad houdt in dat men zich niet op de werkplek bevindt en geen werkzaamheden zal verrichten. Dit is inclusief alle operationele afdelingen belast met grond- en vliegtuigafhandeling. De security zal de werkzaamheden normaal uitvoeren. Met het beraad komt de afhandeling van vluchten in gedrang. Samson hoopt dat de regering iets van zich laat horen.

| suriname herald | Door: Redactie