• zondag 11 April 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Sewdien wil rijstinzaai brengen naar 90.000 ha per jaar

Datum: | Bron: sun.sr | Door: Redactie

De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Prahlad Sewdien, streeft ernaar om binnen enkele jaren de rijstproductie te verhogen door 90.000 hectare per jaar in te zaaien. Sewdien is momenteel met zijn collega van Openbare Werken, Riad Nurmohamed, voor werkbezoek in Nickerie. Tegenover Suriname U-News zegt de bewindsman dat hij nagaat hoe hij met de weinige middelen de rijstbouwsector kan helpen. Hij geeft aan dat er voor dit jaar reeds 4.000 hectare meer is ingezaaid. Tegen het eind van het jaar zal dit 10.000 hectare zijn. Sewdien stelt dat er ooit per jaar 90.000 hectare aan rijst werd ingezaaid. Hij wil de productie van rijst weer op dit niveau brengen. “Nickerie moet hierdoor weer opleven.” De bewindsman benadrukt dat dit niet alleen meer inkomsten zal betekenen voor het land, maar ook voor Nickerie, Coronie en Saramacca. Hij deelt mee dat de rijstbouw ook in Saramacca wederom wordt opgepakt. Per jaar wordt er 61.000 hectare ingezaaid. De grootste uitdaging is volgens hem waterbeheer, gevolgd door goed zaaizaad. De LVV-minister zegt alle steun te geven aan de rijstboeren om alles in place te brengen.

Padieprijs

Het vaststellen van de padieprijs is al jaren een heet hangijzer binnen de rijstsector. De LVV-minister beaamt dit. Hij geeft aan dat de prijs bij het eerste seizoen goed is uitgekomen. Voor een baal werd er SRD 325 betaald. Twee seizoenen terug was de prijs nog SRD 125. Het afgelopen seizoen was de prijs SRD 300. Sewdien geeft aan dat er een orgaan moet komen voor de vaststelling van de padieprijs bij wet. Het ministerie is bijna klaar met de conceptwet Productschap voor rijst. De conceptwet zal binnenkort worden ingediend bij De Nationale Assemblee (DNA).

Verbranden van kaf

In ons land wordt het kaf van padie verbrand. Dit gebeurt in gebieden waar ook woonwijken gevestigd zijn en zorgt voor enorme rookoverlast en ademhalingsproblemen. Opeenvolgende regeringen zijn er niet in geslaagd om dit probleem aan te pakken. Padiekaf kan gebruikt worden voor het opwekken van energie. Sewdien geeft aan dat het om een probleem van langer dan 20 jaar gaat. Het is volgens hem nooit serieus aangepakt. De LVV-minister zegt dat het verbranden van padiekaf wel zijn aandacht heeft. Terwijl hij zal werken aan het verhogen van de rijstproductie, gaat hij de discussies hierover op gang brengen. Zo moet er worden nagegaan, wie de padie zal verwerken, de overheid of de particulier?

Op de eerste dag in Nickerie hebben Sewdien en Nurmohamed het IW-kantoor te Nickerie bezocht, daarna gesprekken gevoerd met de districtscommissaris, gevolgd door bezoeken aan padieboerenorganisaties en de vissers. Sewdien is ad-interim van het ministerie van OW.  

Datum: | Bron: sun.sr | Door: Redactie