• vrijdag 01 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

SEOB-Bulletin update: IMF-Programma brengt economische vooruitgang

| dagblad suriname | Door: Redactie

Het achtste bulletin van de Surinaamse Economic Oversight Board (SEOB), een onafhankelijke instantie gericht op het monitoren en adviseren van de Surinaamse regering over de implementatie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF)-programma en het economisch herstelplan, deelt de nieuwste inzichten en analyses. 

Met een gestage focus op zowel macro-economische indicatoren als de uitvoering van het IMF-programma, blijkt uit het bulletin een reeks belangrijke economische ontwikkelingen die licht werpen op de huidige stand van zaken en de vooruitzichten voor Suriname.

Belangrijkste ontwikkelingen

In januari is een verdere daling van de wisselkoersen voor vreemde valuta waargenomen, een trend die een directe impact heeft op de

Surinaamse economie. Tegelijkertijd toont de inflatie voor december 2023 een jaar-op-jaar stijging tot 32,6%, een aanzienlijke daling in vergelijking met november, dankzij de effecten van wisselkoersdalingen en strengere fiscale en monetaire beleidsmaatregelen. Ondanks deze daling blijft de inflatie op een historisch hoog niveau volgens internationale normen.

De gemiddelde inflatiecijfers bevestigen eveneens de uitdagingen, met een stijging tot 51,6% over de laatste 12 maanden. Deze cijfers onderstrepen de voortdurende druk op het algemene prijsniveau, hoewel tekenen van stabilisatie zichtbaar zijn door een strenger monetair beleid dat de groei van de basisgeldhoeveelheid beperkt houdt.

Opvallend is ook de toename van de gemiddelde beleggingsrentes, die

in het vierde kwartaal van 2023 fors zijn gestegen. Dit duidt op een aanpassing van de financiële sector aan de veranderende economische omstandigheden.

Een significante verbetering is zichtbaar in de bruto internationale reserves van Suriname, die per eind 2023 stegen naar USD 1,35 miljard. Deze toename, die de importdekking op 7,5 maanden brengt, is een positief teken van economisch herstel en vergroot de financiële stabiliteit van het land.

Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van kredietwaardigheid is de opwaartse bijstelling door kredietbeoordelaar S&P. In december 2023 verhoogde S&P de kredietrating van Suriname van “Selective Default” (SD) naar CCC+/C, een beweging die wijst op verbeterde vertrouwen in de economische vooruitzichten van het land, mede dankzij de succesvolle herstructurering van schulden met internationale crediteuren, met inbegrip van de Oppenheimer schulden en een principeakkoord met de China Export Import (Exim) Bank.

In december 2023 ontving Suriname circa USD 53 miljoen van het IMF na een succesvolle vierde evaluatie van de Extended Fund Facility (EFF). Tot eind januari 2024 is 62,6% van de maatregelen binnen het IMF-programma afgerond, met de meeste resterende acties binnen het fiscaal beleid.

Het IMF erkende de progressie in het programma, maar wees op verbeterpunten binnen het sociaal programma. Deze financiële steun benadrukt het vertrouwen van het IMF in Suriname’s economische hervormingen en ondersteunt de verdere uitvoering van het herstelplan.

| dagblad suriname | Door: Redactie