• woensdag 17 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Scheiding tijdens economische tegenspoed: Impact op kinderen en onderwijs

| dagblad suriname | Door: Redactie

In een tijd waarin economische onzekerheid hoogtij viert, kan de beslissing van een echtpaar om te gaan scheiden verwoestende gevolgen hebben voor hun kinderen. De stress en onzekerheid die gepaard gaan met financiële moeilijkheden worden alleen maar verergerd door de emotionele turbulentie van een echtscheiding.

Scheidingen kunnen een diepgaande impact hebben op kinderen, vooral tijdens economisch zware tijden. Voor kinderen kan een scheiding leiden tot gevoelens van angst, onveiligheid en verlatenheid. Deze emotionele last kan hun vermogen om te groeien en te gedijen belemmeren, zowel op emotioneel als op academisch gebied.

Op het gebied van onderwijs kunnen de gevolgen van een scheiding

tijdens een economische crisis verwoestend zijn. Kinderen die te maken krijgen met de emotionele tol van een scheiding kunnen moeite hebben om zich te concentreren op school. De stress en instabiliteit in hun thuissituatie kunnen hun schoolprestaties negatief beïnvloeden, waardoor ze achterlopen in hun academische ontwikkeling.

Ik wil het belang benadrukken van het bieden van ondersteuning aan kinderen die te maken hebben met een scheiding, vooral tijdens moeilijke economische tijden. Door middel van counseling en andere vormen van ondersteuning kunnen kinderen leren omgaan met de emotionele uitdagingen van een scheiding en hun veerkracht opbouwen.

Als maatschappelijk werkster zie ik de schadelijke effecten

van scheidingen op kinderen uit de eerste hand. Ik pleit dan ook voor meer aandacht voor het welzijn van kinderen tijdens scheidingen, vooral in tijden van economische onzekerheid. Het is cruciaal om kinderen te ondersteunen en hen de middelen te bieden die ze nodig hebben om te gedijen, ongeacht de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd.

Cindy, maatschappelijk werkster

| dagblad suriname | Door: Redactie