• woensdag 19 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Santokhi: Per 1 maart koersbeheersingsmaatregelen

| starnieuws | Door: Redactie

De regering zal per 1 maart maatregelen in werking doen treden om de valutakoers verder te beheersen. President Chan Santokhi zegt dat de regering nog in onderhandeling is met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Partijen zouden al uit meer dan 95% van de onderhandelingsissues zijn geraakt.

"Er is al overeenstemming bereikt. Er zijn nog enkele issues waarover wij nog onderhandelen met IMF, omdat wij onderhandelen met inachtneming van de gevoelens in de samenleving en de sociaal maatschappelijke realiteit." Tijdens de beediging van legerofficieren vandaag heeft het staatshoofd aangekondigd dat er zaterdag een pakket aan maatregelen is goedgekeurd om de

koers te gaan beheersen. Hij merkte op dat de maatregelen die per 1 maart ingaan de koers moeten brengen naar een acceptabele hoogte en dat dit een positieve werking moet gaan hebben op de koopkracht.

Santokhi heeft ook gezegd dat er vertraging is ontstaan omdat partijen nog geen overeenstemming hebben bereikt, "waardoor we datgene wat we verwacht hadden om dat in februari te halen niet zal lukken." Hij benadrukte dat de IMF-steun bestemd is voor de centrale bank ter versterking van de monetaire positie van het land, de internationale reserve, betalingsbalanssteun en de koers. Het is volgens hem niet
bestemd voor begrotingssteun. De regering is nog steeds op zoek naar "fresh capital."

"Goedkoop kapitaal, kapitaal tegen lage rente, dat beschikbaar is in de wereld om hier in te zetten om die dure leningen af te kopen, waarvoor we nu gemiddeld 14 tot 15 procent aan rente betalen per jaar en tegelijkertijd om projecten uit te voeren. Daarvoor is New Surfin opgericht, maar er zijn wat issues." De president heeft aangekondigd dat een nieuwe entiteit vrijdag zal worden gepresenteerd aan het parlement. 

"Ons beleid gaat door om goedkoop kapitaal aan te trekken. We laten ons door niks afleiden. Waar er gecorrigeerd moet worden, nemen wij verantwoordelijkheid. Voor de rest gaan wij door met nationale besparingen," laat het staatshoofd optekenen door de Communicatie Dienst Suriname.

| starnieuws | Door: Redactie