• dinsdag 16 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Rusland: NPS wordt in 2025 grootste partij

| suriname herald | Door: Redactie

Gregory Rusland, voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS), heeft zijn achterban opgeroepen om de koers van de partij nauwlettend te volgen. De organisatie is druk bezig te werken en zal in 2025 de grootste partij van Suriname worden. Hij sprak zijn gehoor tijdens het jaarlijkse partijcongres afgelopen weekend.

Hij blikte kort terug op het uittreden van de NPS uit de coalitie wat achteraf naar zijn zeggen een goed besluit is geweest aangezien de problemen nooit door de coalitietop zijn aangepakt. De partij-topman zegt zich niet te kunnen voorstellen dat de president en de vicepresident continu elkaar in de haren vliegen

wat de coalitie verder aan het wankelen brengt. 

Rusland merkt op dat momenteel fake news weer de overhand heeft om zo de partij in een kwaad daglicht te plaatsen en de achterban op een dwaalspoor te brengen. De voorzitter stelt dat de NPS een respectabele partij is en haar partners altijd met respect heeft behandeld. Dit zal een kenmerk blijven van de politieke organisatie. 

Wat er ook over de partij gezegd mag worden, de NPS blijft op zichzelf gefocust en werkt door om het volk een goede toekomst te kunnen garanderen. 

Rusland stelt verder, dat het volk in 2025 de verkiezingsuitslag zal bepalen

en geen enkele partij op voorhand de overwinning kan claimen. Hij blijft zelfverzekerd dat zijn organisatie de grootste wordt. De NPS houdt de ontwikkelingen in de olie- en gassector nauwlettend in de gaten waarbij de partij zal waken dat de natuurlijke hulpbronnen geen andere bestemming krijgen dan ten voordele van het land. Dat was volgens hem ook de bedoeling om de sector onder een nieuw ministerie onder te brengen. 

Deskundigheid binnen het beleid is noodzakelijk want er moet een instantie op het hoogste niveau zijn die op dagbasis de ontwikkelingen nationaal en internationaal gadeslaat. Als er geen duidelijk en goed beleid ontwikkeld wordt vreest de NPS-voorzitter, dat de sector niet goed van de grond zal komen. 

Rusland verwees naar de periode toen hij minister van Natuurlijke Hulpbronnen was waarbij hij continu van deskundigheid gebruikmaakte om de sector tot ontwikkeling te brengen. De partij zal zich niet bezondigen om statuten te veranderen ten behoeve van friends and family, aldus Rusland.

| suriname herald | Door: Redactie