• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Rijstsector Nickerie wordt aan haar lot overgelaten door ‘Paramaribo’

| dagblad suriname | Door: Redactie

Het heeft er alle schijn van dat de rijstsector in het rijstdistrict Nickerie aan haar lot wordt overlaten door ‘Paramaribo’. Bijna dagelijks bericht deze krant, Dagblad Suriname, over de problemen die rijstboeren ondervinden. Is het niet de aankoopprijs voor padie, dan is het wel het probleem rond watertoevoer of problemen rond de constant defecte pompen, welke problemen allen zorgen voor grote ergernis onder de hardwerkende rijstboeren. Dat besef lijkt er in ‘Paramaribo’ niet te bestaan.

Ondergetekende is geen rijst-deskundige, laat dat duidelijk zijn, maar de problemen in de rijstsector in Nickerie geven ook hem als gewone burger op afstand te denken

en fronsende wenkbrauwen. Wat is dat toch, dat de rijstboeren jaar in jaar uit kampen met vele problemen, terwijl het zo’n belangrijke sector voor het land is. De ene keer worden die vele problemen veroorzaakt door de natuur, de andere keer door wanbeleid binnen regeringskringen. Je vraagt je af of er wel enige beleidsdeskundigheid is in ‘Paramaribo’. 

Al jaren zijn er problemen met pompen. Nu en dan wordt een pomp met lapmiddelen weer wat opgeknapt, maar van enig structureel, duurzaam herstel lijkt geen sprake te zijn. De regering investeert onvoldoende in de rijstsector en alle randzaken rond deze zeer belangrijke productiesector

van het land.

Waarom kunnen pompen niet adequaat worden hersteld? Waarom worden geen deskundigen uit bijvoorbeeld India ingevlogen om pompen te rehabiliteren? De doorsnee burger leest wel dat de president van het land en ministers constant de hele wereld overvliegen alsof het niets kost, terwijl de rijstboeren creperen en zich meer en meer in de schulden moeten storten om hun bedrijven enigszins rendabel te laten houden.

De president en zijn bewindslieden schreeuwen het hardst dat gewerkt moet worden aan het verhogen van de productiecapaciteit, dat er meer geëxporteerd moet worden, maar een van de belangrijkste productiesectoren wordt maar aan haar lot overgelaten. 

Wil de regering de productiecapaciteit van het land vergroten, verhogen, dan zal zij eens voldoende moeten investeren in de Nickeriaanse rijstsector, dan zal zij eindelijk eens de gammele pompen duurzaam moeten laten herstellen.

Het is feitelijk beschamend hoe ‘Paramaribo’ de rijstvelden laat ‘verzuipen’ en de rijstboeren in de rode cijfers stort.

PK

| dagblad suriname | Door: Redactie