• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Registratie voor sociaal stroomtarief nog steeds mogelijk

| suriname herald | Door: Redactie

Registratie voor het sociaal tarief van de NV Energiebedrijven Suriname (NV EBS) is nog steeds mogelijk. Zo maakt de Energie Autoriteit Suriname (EAS) bekend. Kwetsbare aannemers, voorheen sociale afnemers, kunnen op basis van Staatsbesluit in aanmerking komen voor een korting van 50 procent op de maandelijkse stroomrekening. 

Het gaat om zij die geen winstoogmerk hebben en primair actief zijn op het gebied van sport, religie, educatie, gezondheidszorg, ouderenzorg, jeugdzorg of cultuur, en die niet beschikken over voldoende financieel draagvermogen om hun elektriciteitsrekening volledig te kunnen voldoen.

Personen kunnen zich met een KKF-uittreksel en een digitaal ingevuld financieel overzicht, nog steeds aanmelden voor

deze regeling via de EAS-website. De EAS zal vervolgens na screening, de aanvraag aanbieden bij het ministerie van Financiën en Planning, dat de finale goedkeuring verstrekt, ook ter publicatie via de EAS-website.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie