• maandag 27 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Regering reageert op uitspraken Jim Bousaid

| ABCSuriname | Door: Redactie

De regering heeft in een persbericht gereageerd op uitspraken die econoom Jim Bousaid onlangs gedaan heeft in ABC Aktueel. Zonder de naam te noemen van Bousaid, die tot kort geleden president-commissaris was bij de moederbank, zegt de regering dat de bijdragen die oud-minister Humphrey Hildenberg en oud-governor André Telting in het verleden, dat op de eerste plaats deden als toegewijde Surinamers, en niet primair als leden van een politieke partij. Bousaid zei dat er kennelijk een nieuw paradigma moest komen met nieuwe namen omdat de namen van Telting en Hildenberg als een ‘vies woord beschouwd werden’.

De regering spreekt haar vertrouwen

uit in de huidige minister van Financiën en Planning, Stanley Raghoebarsing en governor Maurice Roemer die nu de financiële en monetaire leiding hebben. De nationale maar ook de internationale gemeenschap, waaronder gezaghebbende instituten en kredietbureaus, laten zich steeds positief uit over het door de regering gevoerde economische beleid, en de resultaten die er geboekt worden.

Er wordt ook gereageerd op het bericht van ABC over de nieuwe RvC. ‘Een mediabericht van 20 februari, enkele weken eerder, over een komende RvC wisseling kwam van de vrije pers en niet van de regering. De regering heeft de gemeenschap pas geïnformeerd nadat de RvC

leden op correcte wijze op de hoogte waren gesteld.

Bij de installatie van de nieuwe RvC van de CBvS is behalve dankzegging aan de gewezen raadsleden, onderstreept dat de RvC van een Centrale Bank, ondersteunend dient te zijn aan het bestuur van de Governor. Verder werd het belang van integriteit en discretie van raadsleden en de Raad als totaliteit onderstreept’, aldus de verklaring. Bousaid zei ook dat hij tot nu toe niet weet waarom hij ontheven is als pres-com.

De regering zegt berichten te betreuren als zouden er bij de benoeming en installatie van de RvC vormfouten zijn gemaakt. ‘De benoeming op 13 maart 2024 is geheel in lijn met de bepalingen van de nieuwe Bankwet. Het is algemeen bekend dat de nieuwe wet geen Regeringscommissaris meer kent, in het streven naar grotere onafhankelijkheid van de CBvS. Alle leden van de oude RvC zijn op 12 maart 2024, de dag voorafgaand aan de installatie van de nieuwe RvC, door minister Raghoebarsing op de hoogte gebracht, waarbij ook werd vermeld dat niet alle leden terugkomen’.

De regering besluit de verklaring door te vragen, vooral van degenen die terzake deskundig geacht worden, dat bestuurlijke instituten zoals het ministerie van Financiën en Planning en de Centrale Bank van Suriname niet besproken worden vanuit gebelgdheid, maar vanuit het algemene en nationale belang.

| ABCSuriname | Door: Redactie