• maandag 02 October 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Regering neemt ook fiscale beslissingen voor meerinkomsten

| suriname herald | Door: Redactie

President Chan Santokhi heeft dinsdag naast monetaire en regulerende maatregelen ook fiscale en andere maatregelen genoemd die de inkomsten van de staat moeten helpen verhogen. De regering neemt extra maatregelen voor de uitvoering van belasting over de toegevoegde waarde (btw). Er komt technische bijstand uit Nederland. Met ondersteuning van CARTAC, het IMF-agentschap voor het Caribisch Gebied wordt het Asycuda-systeem geüpgraded.

Deze maand komt hiervoor een Unctad-missie voor een jaar naar Suriname. Het ICT-systeem van de directe belastingen is vernieuwd, waardoor aangiftes nu online kunnen. Ook worden invorderingsachterstanden ingelopen. De president deelde ook mee dat dinsdag het project is gestart om de

Belastingdienst en de douane om te bouwen naar een Semi Autonomous Revenue Agency (SARA).

Het invoerrechten vrijstellingenbeleid, wordt aangepast. Dit zal het land SRD 400 miljoen, voor dit jaar opleveren. De overvlieggelden zijn reeds aangepast aan de internationale standaarden en gaan per 1 mei 2023 in. De inkomsten voor dit jaar, worden geschat, op SRD 320 miljoen. De royalty’s op de kleinschalige goudsector worden per 1 april 2023 verhoogd van 4.5 naar 5.5 procent met meeropbrengsten voor 2023 van SRD 224 miljoen.

De royalty’s zullen geleidelijk verhoogd worden tot 7.5 procent. “De grondhuurtarieven zijn aangepast, maar zullen in 2024 worden geïnd. Er zullen ook conditionele maatregelen getroffen worden voor het afdwingen van betalingen. Voor de efficiënte en vlotte inning zal het MI-GLIS worden aangewezen als inningsautoriteit”, stelde het staatshoofd. De inkomsten uit deze maatregel kunnen per jaar SRD 1,3 miljard opleveren.

Santokhi zei dat de grondconversie op de begroting van 2023 is opgenomen en goedgekeurd voor SRD 500 miljoen aan inkomsten. De regering kijkt uit naar vlotte voortzetting van de behandeling in DNA. De exportprijzen voor hout en vis worden aangepast, waardoor de inning van exportheffing zal toenemen met minstens SRD 100 miljoen per jaar.

De president stelde dat de subsidie op elektriciteit en kookgas de gemeenschap ruim SRD 3,28 miljard per jaar kost. Dit is volgens hem niet vol te houden. Het staatshoofd verzekerde dat de regering kwetsbare groepen zal blijven subsidiëren. Echter zal subsidie aan de rijken worden afgebouwd. De regering heeft als doel om SRD 1 miljard minder subsidie te betalen.

“Hiervan is door afspraken met Staatsolie al SRD 310 miljoen opgelost zonder gevolgen voor de consumententarieven. De regering neemt deze week nog besluiten over verdere afbouw, zonder dat kwetsbare groepen getroffen worden,” sprak Santokhi. De subsidie op gasoline en diesel, aan de pomp, is volledig afgebouwd en er is een nieuw automatisch prijsmechanisme ingevoerd.

 


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie