• woensdag 29 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Regering beraadt zich over nieuw voedselpakkettensysteem

| suriname herald | Door: Redactie

De regering is bezig zich erover te beraden om de samenleving opnieuw tegemoet te komen met voedselpakketten. Dit zal volgens een verbeterd systeem dan eerder het geval was, moeten gebeuren. Naar Suriname Herald verneemt heeft er hierover op 23 februari een meeting op het Kabinet van de President plaatsgevonden, tussen president Chan Santokhi en minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo).

Verder waren ook vertegenwoordigers van de ministeries van Financiën en Planning, Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), het Kabinet van de Vicepresident en het Instituut van de First Lady aanwezig. Het initiatief van de regering maakt ook

deel uit van activiteiten om in te spelen op het signaal dat de samenleving middels het protest op 17 februari heeft gegeven.

Het tegemoetkomen van doelgroepen middels voedselpakketten zou slechts een van de opties zijn. De leden van de groep die zich hiermee bezig gaan houden, zullen ook met andere opties en voorstellen moeten komen, die uiteindelijk in de regeringsraad besproken zullen worden. De bedoeling is een systeem te creëren dat snel, makkelijk en effectief is. 

Nagegaan zal worden op welke frequentie pakketten gegeven zullen worden, of dit gratis of tegen een redelijk bedrag zal geschieden en hoe de doelgroepen zichtbaar gemaakt zullen worden. Het streven is om binnen Paramaribo van start te gaan, maar het project zal uiteindelijk landelijk uitgevoerd worden. Daarbij zullen fouten die bij het vorige pakkettenproject verkeerd zijn gegaan, gecorrigeerd worden. 

Verder zal er mogelijk ook betrokkenheid zijn van lokale producenten om zodoende het ondernemerschap en de agrarische productie te stimuleren. Naar Suriname Herald verneemt is Mark Rommy aangewezen als trekker van de groep, waarin ook presidentiële adviseur Stanley Dijksteel zitting heeft.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie