• zondag 23 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Rechtsvraag over waarborgsom uiterlijk juli beantwoord

| starnieuws | Door: Redactie

Gloria Stirling, voorzitter van het CHof.

Het Constitutioneel Hof (CHof) streeft ernaar om uiterlijk juli de rechtsvraag over het verhoogde bedrag aan waarborgsom te betalen bij de komende verkiezingen. Het verzoekschrift is in februari ingediend door advocaat Iris Nazir en wordt ondersteund door DA'91, De Nieuwe Wind en De Nieuwe Leeuw. De voorzitter van het CHof, Gloria Stirling, zegt in gesprek met Starnieuws dat er drie verzoeken liggen bij het CHof, maar dat van de waarborgsom wordt met prioriteit behandeld omdat de verkiezingen in aantocht zijn en de toetsing op tijd moet plaatsvinden.

Het verzoekschrift is ingediend ter toetsing van de

rechtmatigheid van de wettelijke vereiste waarborgsom. Diverse politieke partijen vinden de waarborgsom van bijkans SRD 1 miljoen om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen te hoog. Hierdoor worden politieke partijen beperkt in hun deelname aan de verkiezingen. In principe moet het CHof binnen drie maanden antwoorden, maar twee nieuwe leden die onlangs benoemd zijn, moesten nog worden ingewerkt.

Stirling geeft aan dat nog steeds met beperkte middelen moet worden gewerkt. "We roeien met de riemen die we hebben". Op grond van de beperkingen is het in de meeste gevallen niet haalbaar om rechtsvragen in een kwartaal te beantwoorden. Gezien het

algemeen belang over de waarborgsom, zal die rechtsvraag voorrang krijgen boven twee andere die eerder zijn ingediend. Die gaan over auteursrecht en de legitieme portie (erfenis waar een kind recht op heeft).

Het moet volgens Stirling nooit meer gebeuren dat het CHof niet kan functioneren omdat het niet voltallig is of door het ontbreken van een secretaris bij wie de verzoekschriften wettelijk moeten worden ingediend. Er is reeds een sollicitatieprocedure ingezet om een plaatsvervangend secretaris aan te stellen.

| starnieuws | Door: Redactie