• woensdag 17 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Rashied Doekhie prijst regering voor verhoging stroomtarieven

| suriname herald | Door: Redactie

Rashied Doekhie, ex-assembleelid van de NDP, spreekt zijn steun uit voor de recente maatregelen van de regering om de stroomtarieven te verhogen. Doekhie, die diepgeworteld is in de politieke arena van Nickerie, beschouwt deze maatregelen als noodzakelijk en passend voor de huidige nationale uitdagingen. Volgens Doekhie is de kwestie van stroomtarieven niet alleen een nationaal probleem, maar ook een sociaaleconomisch, economisch en politiek-bestuurlijk vraagstuk.

Hij benadrukt de vergelijking met andere landen waar soortgelijke maatregelen zijn genomen en waarbij een dergelijke aanpak als essentieel wordt beschouwd. “Het motto dat ik hanteer, zowel in mijn persoonlijke leven als in mijn politieke overtuigingen, is

dat je moet bijdragen naar vermogen,” aldus Doekhie. “Wat je niet kunt verdienen of betalen, daar moet je solidair zijn.”

Doekhie erkent de moeilijkheid van dergelijke beslissingen en de impact ervan op de bevolking, maar hij benadrukt ook het belang van het nemen van verantwoordelijke en soms harde beslissingen door de regering. Hij wijst erop dat dit geen nieuw probleem is en dat de regering al sinds 1975 dergelijke uitdagingen aangaat.

Hoewel de maatregelen niet onomstreden zijn, roept Doekhie op tot begrip en solidariteit van de burgers. Hij benadrukt het belang van het nemen van maatregelen die op lange termijn de duurzaamheid

en stabiliteit van het land zullen bevorderen.

Het standpunt van Doekhie zal ongetwijfeld verdere discussies en debatten aanwakkeren binnen de politieke en maatschappelijke arena van Suriname.

| suriname herald | Door: Redactie