• donderdag 22 April 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Raoul Boucke - D66 - nr. 10

Datum: | Bron: D66.nl | Door: Redactie

Zevenentwintig jaar geleden kwam ik vanuit Suriname naar Nederland. Het was hard werken, maar ik voelde me hier welkom. Ik kon mezelf ontwikkelen én een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Tegelijkertijd kon ik hier zijn wie ik was. Ik kon studeren en de man van mijn leven ontmoeten. Zonder met de nek aangekeken te worden. Een leven in vrijheid. In Nederland.

De afgelopen dertien jaar heb ik er vanuit Brussel namens Nederland vol passie gewerkt aan een Europees CO2 emissiehandelssysteem, een duurzaam Europees transportnetwerk en aan droge voeten bij zeespiegelstijging. In januari kwam ik terug naar Nederland om aan de slag te gaan bij het Ministerie van IenW. Het team dat ik leid heeft de opdracht om de luchtvaart te verduurzamen én onze luchtvaartmaatschappijen overeind te houden. 

Die rol achter de schermen combineerde ik al tijden met een rol op het politieke podium van D66. De partij waar ik sinds ik stemrecht heb, op stem. De partij die kansen creëert. Voor iedereen. Dat doen wij door ons te laten leiden door wat de toekomst van ons vraagt, niet de waan van de dag. Ik ben ervan overtuigd dat D66 meer dan ooit nodig is. Om iedereen in Nederland de juiste houvast te geven in deze crisis. Om iedere Nederlander perspectief geven op een baan, een woning en een schone leefomgeving in een inclusieve samenleving. 

Waarom stel ik mij kandidaat? Omdat ik juist nu wil bouwen aan een Nederland dat draait op een duurzame economie waarin iedereen kan wonen, zich kan verplaatsen, kan recreëren en een goede boterham kan verdienen. Dat vraagt om investeringen en innovatieve oplossingen. Dat vraagt om D66. Ik kijk er enorm naar uit om met mijn mede D66ers een prachtige campagne te voeren en van D66 de grootste te maken op 17 maart 2021! 

Meer over Raoul Boucke

  1. Woonplaats: Rotterdam
  2. Leeftijd: 45 jaar
  3. Beroep: Ambtenaar

Expertises

Transport, Energie, Duurzaamheid, Europa

 

bron: https://d66.nl/mensen/raoul-boucke/

Datum: | Bron: D66.nl | Door: Redactie