• zondag 23 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

PROGRAMMA NATIONAAL COMPLIANCE CONGRES 2024

| united news | Door: Redactie

NCC2024

Van 19 tot en met 22 juni 2024 wordt voor de 4e maal het Nationaal Compliance Congres (NCC2024) georganiseerd in Suriname voor de publieke en private sector. NCC2024 heeft dit jaar als overall thema ‘Risk Based Approach’ voor het programma van actuele Masterclasses, verzorgt door internationale professionele sprekers, en het intrigerend Nationaal Compliance Debat met topsprekers. Met NCC2024 willen wij bijdragen aan de Compliance informatievoorziening onder alle groeperingen in alle sectoren en de samenwerking tussen stakeholders bevorderen met als doel de Compliance kaders te ontwikkelen en te versterken, die een van de pijlers vormen voor verdere ontwikkeling van ons land

Suriname en het Caribisch gebied. Dit jaar wordt NCC2024 georganiseerd door TABTO Group NV samen met haar partner Delta Capita.

TABTO Group NV | Delta Capita in Suriname

Wij leveren KYC-leeroplossingen op maat voor uw organisatie

Bij Delta Capita en TABTO Group geloven we dat werken en leren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat iedereen zich zowel persoonlijk als professioneel kan blijven ontwikkelen. Daarom hebben we onze Delta Capita Academy opgericht; om kennis te delen en samen meer expertise te creëren. Wij bieden verschillende leer- en ontwikkeltrajecten binnen het KYC-domein, van starter tot ervaren professional. We hebben een aantal gespecialiseerde trainingen, maar

bieden ook training- en coaching programma’s op maat aan. Onze Academy is er voor iedereen die zich wil ontwikkelen en groeien binnen het KYC-domein.

In juli 2023 hebben TABTO Group en Delta Capita een strategische samenwerking opgestart, onder de naam KYC Solutions. Samen met TABTO Group kan Delta Capita Surinaamse organisaties optimaal ondersteunen in hun KYC en compliance transitie. De synergie binnen de samenwerking van TABTO Group en Delta Capita biedt Surinaamse organisaties de mogelijkheid om het compliance framework te versterken en het KYC-proces binnen de Surinaamse markt te optimaliseren ten opzichte van internationale standaarden.

CURAÇAO

Samen met Risk Solution Caribbean BV zal NCC2024 ook uitgebreid worden met een Seminar in Curaçao. De kennis en wereldwijde ervaring bij grote financiële instellingen van Delta Capita worden gecombineerd met de gespecialiseerde kennis en ervaring van TABTO Group in Suriname. En juist deze combinatie maakt het interessant een Seminar te organiseren, daar Curaçao eind 2023 de NRA heeft uitgevoerd en vrij weinig tijd heeft gehad om haar aanbevelingen uit te voeren vooruitlopend op 4th Mutual Evaluation van de Financial Action Task Force (FATF), waarvan het technisch deel in de afgelopen maanden is afgerond en het effectiviteitsdeel in juni 2024 wordt uitgevoerd. Met Risk Solutions Caribbean als gastheer, een zakelijke dienstverlener op het gebied van onderzoek, compliance en criminologie in het Caribisch gebied, zal tijdens het Seminar ingegaan worden over het belang van de ‘Risk-Based Approach’ bij het aanpakken van de NRA-aanbevelingen, maar zeker ook over de NRA van Suriname, z.a. de lessons learned. TABTO zal in aanloop naar NCC2024 de eerstkomende weken een serie artikelen publiceren met als doel de Compliance sense of urgency in ons land te vergroten en u voor te bereiden op het jaarlijkse NCC2024.

THEMA: RISK BASED APPROACH

Aanbeveling 1 van de 40 FATF-aanbevelingen, waar alle lid landen aan gebonden zijn, luidt: ‘Assessing risks and applying a risk-based approach’. De risico gebaseerde aanpak betekent dat landen, overheidsinstanties en de private sector inzicht moeten hebben in de witwas, terrorismefinanciering, proliferatie en corruptie -risico’s waaraan zij zijn blootgesteld en maatregelen moeten toepassen op een manier en in een mate die mitigatie garandeert van deze risico’s.

De risico gebasseerde aanpak is dus niet optioneel, maar kan ook van onderscheidende waarde betekenen voor organisaties!

In het huidige snel veranderende Compliance landschap is het voor organisaties van cruciaal belang om een risico gebaseerde aanpak in hun algemene strategie te hanteren. Met deze aanpak kunnen organisaties potentiële risico’s identificeren, beoordelen en strategische beslissingen nemen o.b.v. hun waarschijnlijkheid en impact, om zo de risico’s beperken die van invloed kunnen zijn op hun activiteiten, financiën en reputatie. Door een risico gebaseerde aanpak te implementeren, kunnen zij proactief omgaan met onzekerheden en weloverwogen beslissingen nemen om hun doelstellingen te bereiken.

ADVERTORIAL|TABTO

 

| united news | Door: Redactie