• vrijdag 31 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Presidentieel team in gesprek met Centrale Bank

| suriname herald | Door: Redactie

Eind 2022 is een presidentieel team ingesteld om het succes van de Open Markt Operaties (OMO) – de beleggingen die bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) plaatsvonden – onder de loep te nemen, en waar nodig advies te geven. Het team bestaande uit minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning, CBvS-regeringscommissaris Jim Bousaid en voormalig CBvS-governor Glenn Gersie, heeft vrijdag gesprekken gevoerd met de moederbank. Dit gebeurde in aanwezigheid van president Chan Santokhi. Bousaid spreekt van constructieve discussies.

Tijdens de bijeenkomst heeft het presidentieel team wat aandachtspunten gepresenteerd aan de CBvS gevolgd door een discussieronde. Eerder in het jaar heeft

het team een presentatie gehouden voor de president en diens adviseurs. “We hebben een hele constructieve discussie gehad. De doelstelling is om de OMO’s beter en effectiever te laten werken,” zegt de regeringscommissaris.

Beeld: CDS

OMO’s kunnen, mits goed uitgevoerd, eraan bijdragen om de wisselkoers en het prijspeil te stabiliseren. Vandaar dat steeds nagegaan moet worden hoe OMO’s effectiever te laten werken. OMO’s moeten volgens de functionaris de juiste stimulans en signalen geven aan de samenleving, zodat er een gewenst gedrag komt van economische subjecten zoals individuen, consumenten en bedrijven. Dit moet ertoe leiden dat er een economisch proces van stabiliteit ontstaat. Het presidentieel team zet als belangrijk instrument in op stabilisatie van de Surinaamse economie en het monetair beleid.

Een belangrijk aspect betreft de onderhandelingen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor herziening van het herstelprogramma. Bousaid: “IMF is ook bereid met ons te kijken en na te denken over de aanpassing van het monetair beleid.” Het uiteindelijke doel is volgens de functionaris “een stabiele economie met een stabiele wisselkoers, stabiel prijspeil waardoor het proces van verarming vanwege prijsstijgingen stopt”.

Hij meent dat verhoging van het overheidsinkomen middels de belasting toegevoegde waarde (btw) ook hieraan zal bijdragen. Bousaid is echter van mening dat dit alleen kan als er sprake is van een ‘same level playingfield’. “Er moet geen sprake zijn van concurrentievervalsing.”


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie