• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

President Santokhi zegt dat heel veel zaken op GBB niet goed verlopen

| suriname herald | Door: Redactie

Er zijn heel veel zaken betreffende het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) die niet goed verlopen, zegt president Chan Santokhi in gesprek met journalisten. Dit gaf de president aan bij de beëdiging van korpshoofd Joyce Pané-Alfaisi van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA).

De president heeft uit rapporten kunnen opmaken dat er onduidelijkheden zijn vastgesteld. Er zijn gesprekken geweest met minister Dinotha Vorswijk waarin duidelijk is gemaakt dat de regering niet tevreden is met het huidige beleid dat wordt gevoerd. Sinds het aantreden van de huidige regering is er sprake van onenigheid tussen de twee coalitiepartijen VHP en ABOP over het

ministerie van GBB. 

VHP-fractieleider Asis Gajadien gaf eerder in een interview aan dat het ministerie van GBB beter zou functioneren onder het bewind van de VHP.

Minister Vorswijk heeft uitleg gegeven over hoe de systemen op het ministerie precies werken. De bewindsvrouw is ook afhankelijk van de structuren op het ministerie. Er doen zich nog te veel calamiteiten voor op het ministerie. 

Ook het project Stalweide in het district Nickerie staat op de agenda van de regering. De brandende kwesties zullen opnieuw worden besproken door de regering. Volgens de president is er geen advocaat aanwezig die de zaak moet gaan bepleiten, dit is

een bewuste keuze om de uitspraak van de rechter niet te beïnvloeden, verklaarde de president. 

Ook vicepresident Ronnie Brunswijk is op de hoogte gesteld van de gang van zaken met betrekking tot deze zaak. De juristen zijn bezig om deze zaak aan te pakken zodat de boeren in Nickerie weer kunnen beschikken over hun stalweide.

Boeren die rijst telen, kunnen hun koeien niet op de rijstvelden houden. Deze koeien moeten naar aparte ruimtes worden gebracht, dat is volgens de president de stalweide. De stalweide behoort aan het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Santokhi zegt dat de minister van LVV ook naar de rechter moet stappen om de grond die is uitgeleend door het ministerie weer onder het ministerie te laten vallen.

De procureur-generaal (pg) moet reageren op de zaken betreffende het Sabaku-project en de stalweide. De pg is op de hoogte van alle zaken betreffende de onenigheden rondom grondzaken. De opschorting van het Sabaku-project is opgeheven. Personen die meer dan één perceel hadden ontvangen, hebben die ook weer moeten inleveren. Dit is ook gebeurd, verklaarde de president tegenover de media.

| suriname herald | Door: Redactie