• dinsdag 28 November 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

President Santokhi: “Kon meki un hori a rust in a libi makandra”

| suriname herald | Door: Redactie

Kon meki un hori a rust in a libi makandra.” Zo luidt de oproep van president Chan Santokhi naar aanleiding van de door de gezamenlijke vakbeweging aangekondigde acties vanwege de recente btw-verhogingen. Het staatshoofd zegt nog steeds in gesprek te zijn met de diverse vakbonden. Er is een gezamenlijke commissie geïnstalleerd om na te gaan wat verbetering behoeft en wat direct gewijzigd moet worden. 

President Santokhi stond de pers maandag te woord bij de opening van de nieuwbouw vwo-havo aan de Magentakanaalweg. “De voorstellen die goed zijn, moeten worden meegenomen in de besluitvorming van de regering”, zegt de president. 

“We zijn nog

steeds in onderhandeling en er zijn diverse voorstellen.” Het staatshoofd geeft echter aan dat er de komende dagen verder gekeken zal worden naar eventueel andere voorstellen vanuit de vakbonden. 

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is ook geïnformeerd over de vraagstukken die spelen in Suriname. De regering zal zich samen met de financiële instelling buigen over de dringende vraagstukken. “De wet belasting toegevoegde waarde is daar. Als er pijnpunten zijn, dan gaat het anders opgelost moeten worden”, zegt het staatshoofd. 

Hij geeft verder aan dat de regering nagaat of zij de samenleving met meer koopkrachtversterking tegemoet moet komen of andere opties moet zoeken. Er wordt samen met de vakbonden gekeken naar de beste mogelijkheden voor hun leden. 

Volgens president Santokhi is de regering bereid te corrigeren, waar nodig. Hij benadrukt dat de dialoog met de vakbonden doorgaat. Ook wijst hij erop dat de regering stabiliteit heeft bereikt en dat de samenleving heel wat offers heeft gebracht. “Kon meki un hori a rust in a libi makandra”, is dan ook zijn oproep. 

Het staatshoofd is verder van mening dat problemen alleen door middel van communicatie opgelost kunnen worden. Hij vraagt de vakbonden in communicatie te blijven met de regering. De C-47, COL, veiligheids- en gezondheidsbonden zijn de afgelopen periode vaker bij elkaar gekomen ten aanzien van de verhoogde btw-tarieven, waarbij onder meer de btw op benzine is gegaan van 5 procent naar 10 procent. 

De organisaties zijn van mening dat dit de zoveelste druk zal betekenen op de samenleving en dat hun leden dit niet gaan kunnen dragen. Zij hebben hun achterban opgeroepen voor een grootse bijeenkomst, vandaag, in het CLO-gebouw.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie