• donderdag 18 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

President Santokhi: barrières voor zakendoen met Suriname worden weggewerkt

| suriname herald | Door: Redactie

President Chan Santokhi werkt aan het vergemakkelijken van het zakendoen met Suriname. Dit zei het staatshoofd gisteren tijdens een informeel samenzijn waarbij de vertegenwoordigers van investeringsbedrijven, die deelgenoot zijn geweest van de Suriname Energy, Oil & Gas Summit & Exhibition, door hem werden toegesproken. Volgens het staatshoofd hebben de vertegenwoordigers getoond zeer onder de indruk te zijn van dit evenement.

Tijdens de Suriname Energy, Oil & Gas Summit & Exhibition, georganiseerd door de Staatsolie Maatschappij Suriname, hebben tal van strategisch ingestelde bedrijven uit de regio de mogelijkheid gehad te profiteren van de investerings-, ontwikkelings- en projectmogelijkheden waaronder het ontmoeten van handelspartners. De grootse bijeenkomst werd gisteren afgesloten met de After Summit Cocktail in Assuria Hermitage High-Rise.

Vele aanwezigen toonden onder de indruk te zijn van de summit, voornamelijk de paneldiscussies. Echter zijn de vertegenwoordigers ook van mening dat - hoewel de overheid flexibel is – de administratieve rompslomp rond basiszaken die nieuw komende bedrijven nodig hebben, moet worden aangepakt. Het gaat dan om aspecten zoals zakendoen met de bank, zodat de ondernemingen efficiënt kunnen werken en snel van start kunnen gaan. 

De bedrijfsvertegenwoordigers toonden zich ook ingenomen met het feit dat de Surinaamse overheid samenwerkingen met de hele Caricom heeft. Daarnaast is de gelijkwaardigheid van de local content tussen Guyana en Suriname interessant voor bedrijven die projecten in beide landen hebben.

Bryan Renten, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (SVB), legde de nadruk op het belang van de ontwikkeling van local content in alle sectoren. Het is volgens hem goed om voldoende mankracht klaar te stomen voor de olie- en gassector. Tegelijkertijd moet ervoor worden gezorgd dat voldoende mensen geïnteresseerd blijven om in de andere industrieën te werken.

President Santokhi gaf aan dat zoveel mogelijk barrières voor het zaken doen met Suriname weggewerkt zullen worden. Het staatshoofd stond stil bij de investeringen in het onderwijs - dit tegen de achtergrond van de opkomende olie- en gasindustrie - alsook het besluit om de visumplicht voor reizen naar Suriname af te schaffen. 

“Ik heb het volste vertrouwen dat de olie- en gasconferentie een goede indruk heeft gemaakt. Neem en gebruik die voor verdere samenwerking met Surinaamse bedrijven en investeringsmogelijkheden in Suriname. Mocht u interesse hebben voor verdere en investeringen in het Caribisch gebied, dan ben ik vanaf 1 juli de voorzitter van Caricom om ook daar te faciliteren,” sprak president Santokhi.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie