• zondag 14 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

President roept DNA op tot motie tegen GBB-minister

| suriname herald | Door: Redactie

President Chan Santokhi heeft assembleeleden, met name die uit het district Nickerie, opgeroepen om een motie van wantrouwen tegen minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer goed voor te bereiden en in te dienen in het parlement. Dit gaf de president aan tijdens een informatiebijeenkomst in het westen van het land.

De president heeft daar de stand van zaken gepresenteerd over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de uitgifte van de Stalweide, die voor veel spanningen heeft gezorgd onder de boeren in Nickerie. 

Zij kunnen zich niet voorstellen dat dit stuk terrein onder beheer van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

(LVV) is uitgegeven aan Radji Enterprise. Na de uitgifte zijn de boeren in het geweer gekomen, waarna de president de uitgifte opschortte. De ondernemer is naar de rechter gestapt en is in het gelijk gesteld door de kortgedingrechter.

Naar verluidt zal LVV nu zelf alles eraan doen om dit stuk land terug te krijgen. Er is een team van deskundigen bezig met het uitwerken van een aantal juridische zaken. Indien de nodige stappen niet leiden tot een oplossing, moeten er dan maar stappen worden ondernomen, hield Santokhi de aanwezigen voor. 

Hij riep onder andere de assembleeleden van Nickerie op om een goede

motie voor te bereiden en goed te presenteren in het parlement, maar ook anderen te mobiliseren om deze motie te ondersteunen, was de oproep van Santokhi.

De oproep van president Santokhi is opmerkelijk daar het benoemen en ontslaan van ministers een prerogatief van de president is en niet van De Nationale Assemblee. De president zal dus zelf de bewindspersoon de laan uit moeten sturen indien hij van mening is dat deze niet naar behoren functioneert. 

Deze presidentiële bevoegdheid is opgenomen in artikel 110 van de grondwet. In hoeverre het voor DNA mogelijk is om een motie van wantrouwen tegen een minister aan te nemen, valt nog te bezien.

| suriname herald | Door: Redactie