• donderdag 18 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

President opent Suriname Energy, Oil and Gas Seminar

| suriname herald | Door: Redactie

President Chan Santokhi heeft vandaag het tweede Suriname Energy, Oil and Gas Seminar geopend in Hotel Torarica. Aan dit seminar nemen ongeveer 80 bedrijven deel en zijn er bijna 4000 participanten. Ook is het seminar virtueel te volgen. Het seminar wordt van 27 tot 30 juni gehouden. President Irfaan Ali van Guyana en vele andere notabelen waren aanwezig bij de opening.

President Santokhi gaf tijdens zijn toespraak aan, dat dit seminar de basis moet gaan vormen van verschillende samenwerkingen en investeringen, die Suriname, maar meer nog het Surinaamse volk en de generaties die volgen, een beter bestaan moet gaan bieden. Er moet overeenstemming worden bereikt over gezamenlijke doelen en gecoördineerde acties.

President en first lady begroeten kinderen bij de opening van het Suriname Energy, Oil and Gas Seminar. Foto: Kabinet van de President

Volgens president Santokhi hebben vele mondiale ontwikkelingen nadelige invloed gehad op economisch gebied. Hij noemde daarbij onder andere de COVID-19-pandemie, de oorlog in Oekraïne en klimaatverandering.

Presidenten Chan Santokhi, Irfaan Ali en andere notabelen tijdens het zingen van het volkslied. Foto: Kabinet van de President van Guyana

Energie kan worden gezien als een hulpmiddel voor vele zaken zoals voor een vreedzame en duurzame economie, als een katalysator voor het vergemakkelijken van wereldwijde voedselzekerheid en als brandstof om over te gaan naar een groene economie.

President Chan Santokhi. Foto: Kabinet van de President

Ook heeft de president zich sterk gemaakt voor de opbrengsten uit de olie- en gassector, dat deze ten goede komen van het volk van Suriname, maar ook voor de transitie naar een groene economie met groene stroom.

President Irfaan Ali. Foto: Kabinet van de President van Guyana

President Santokhi riep investeerders op om te komen naar Suriname en deel uit te maken van de olie- en gasindustrie, maar hij riep ook zijn Caribische broeders en zusters op, zich te registreren bij de Kamer van Koophandel om zodoende samen te werken aan een nieuwe en gezonde wereld.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie