• woensdag 21 February 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Parastatale bedrijven TCT onder nieuw directoraat

| de ware tijd | Door: Redactie

PARAMARIBO — Herman Alendy, voormalig president-commissaris bij Staatsolie, wordt directeur van een nieuwe directoraat op het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT). Dit directoraat zal speciaal worden belast met het beleid bij de staatsbedrijven die vallen onder dit departement.

door Ivan Cairo

President Chandrikapersad Santokhi had hem gevraagd de nieuwe minister te worden, maar daar voelt hij niets voor. Hij wil geen politieke functie bekleden. Hij is wel bereid leiding te geven aan het directoraat Parastatale bedrijven. Wat Alendy bij TCT gaat doen, wordt mogelijk een blauwdruk voor het beleid van staatsbedrijven bij andere ministeries, zegt Santokhi in gesprek met de Ware Tijd.

“Hij

vraagt zich retorisch af – zonder wie dan ook te onderschatten – wat een minister in achttien maanden met twaalf ‘zeer strategische parastatale bedrijven’ zal kunnen doen”

Doorgelicht

Binnenkort vertrekt TCT-minister Albert Jubithana op eigen verzoek. Volgens het staatshoofd is de periode tot aan de eerstkomende verkiezingen te kort om een volledig nieuwe minister bij TCT te benoemen. Hij vraagt zich retorisch af – zonder wie dan ook te onderschatten – wat een minister in achttien maanden met twaalf “zeer strategische parastatale bedrijven” zal kunnen doen.

Hij heeft daarom besloten het directoraat Parastatale bedrijven bij TCT te laten opzetten om daar alle staatsbedrijven

van dit ministerie onder te brengen, “zodat centraal aangestuurd beleid kan plaatsvinden”. Een uniform beleid waarop toezicht is.

De doorlichting van zestig staatsbedrijven heeft met ondersteuning van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank al plaatsgevonden. Uit dat onderzoek is naar voren gekomen dat zeker vijftien levensvatbaar zijn en “zeer winstgevend kunnen worden gedraaid”. De rest zal moeten worden afgestoten en gecommercialiseerd.

Jubithana

In de plaats van Jubithana komt Uraiqit Ramsaran, de huidige minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), bij TCT. En bij Sozavo komt een andere minister, voorgedragen door Abop.

Santokhi zegt dat uit gesprekken met Ramsaran is gebleken dat hij in de resterende regeertermijn niet van dit ministerie onder te brengen, “zodat centraal aangestuurd beleid kan plaatsvinden”. Een uniform beleid waarop toezicht is.

De doorlichting van zestig staatsbedrijven heeft met ondersteuning van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank al plaatsgevonden. Uit dat onderzoek is naar voren gekomen dat zeker vijftien levensvatbaar zijn en “zeer winstgevend kunnen worden gedraaid”. De rest zal moeten worden afgestoten en gecommercialiseerd.

Jubithana

In de plaats van Jubithana komt Uraiqit Ramsaran, de huidige minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), bij TCT. En bij Sozavo komt een andere minister, voorgedragen door Abop.

Santokhi zegt dat uit gesprekken met Ramsaran is gebleken dat hij in de resterende regeertermijn nietin staat zal zijn het ministerie te draaien met de bestaande structuren. Onder meer daarom is Alendy gevraagd om de nieuwe minister te ondersteunen. Ook bij het bedrijfsleven heeft Santokhi mensen gepolst, maar niemand gevonden.

In gesprek met de president heeft Jubithana aangegeven zijn krachten te willen geven in de toerismesector aangezien daar ook zijn deskundigheid is. Hij wordt na zijn aftreden door het staatshoofd aangesteld om uitvoering te geven aan de Toerismewet. Ook moet hij de Toerismeautoriteit opzetten. In de regeringstop is hierover al overeenstemming bereikt. Om verdere invulling te geven aan het toerismebeleid dient een aantal staatsbesluiten te worden in staat zal zijn het ministerie te draaien met de bestaande structuren. Onder meer daarom is Alendy gevraagd om de nieuwe minister te ondersteunen. Ook bij het bedrijfsleven heeft Santokhi mensen gepolst, maar niemand gevonden.

In gesprek met de president heeft Jubithana aangegeven zijn krachten te willen geven in de toerismesector aangezien daar ook zijn deskundigheid is. Hij wordt na zijn aftreden door het staatshoofd aangesteld om uitvoering te geven aan de Toerismewet. Ook moet hij de Toerismeautoriteit opzetten. In de regeringstop is hierover al overeenstemming bereikt. Om verdere invulling te geven aan het toerismebeleid dient een aantal staatsbesluiten te wordengeformuleerd.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


geformuleerd.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| de ware tijd | Door: Redactie