• dinsdag 28 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Ori is chantage boot- en bushouders beu

| starnieuws | Door: Redactie

Minister Henry Orie van Onderwijs wil waar voor zijn geld dat maandelijks wordt uitgegeven aan boot- en bushouders.

Het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur (Minowc) geeft maandelijks SRD 33 miljoen uit aan bus- en boothouders voor schoolvervoer. Recent is er nog eens SRD 11 miljoen vrijgemaakt voor brandstofcompensatie. Maar het gebeurt wel vaker dat de groep met acties het onderwijsproces
"irriteert", merkt Onderwijsminister Henry Ori op.
"Chantage" noemt hij het. Aan de andere kant klagen ouders over het schoolvervoer dat soms te wensen overlaat. Het ministerie werkt aan een nieuw systeem; er worden contracten opgesteld waarbij onder andere gelet zal worden op de kwaliteit van de bussen, de dienstverlening, de integriteit van de dienstverleners, de inzet van technologie om de routes en aantal vervoerde passagiers bij te houden. Er is al een werkgroep bezig die nieuwe tarieven gaat produceren. Minister Ori en zijn team zijn op een persconferentie donderdag, uitgebreid ingegaan op een aantal actuele zaken die met het onderwijsproces
te maken heeft. De transport van leerkrachten naar het binnenland en het regulier schoolvervoer met bussen en boten, is ook aan de orde geweest. Door een achterstand van bijna 3 miljoen SRD bij Gum Air, kunnen leerkrachten voorlopig niet worden vervoerd naar hun standplaatsen. Met Blue Wings Airlines, door tussenkomst van waarnemend president Ronnie Brunswijk, zijn enkele leerkrachten en hun kinderen naar Paramaribo vervoerd. Er zijn afspraken gemaakt dat de leerkrachten voorlopig met Blue Wings naar hun standplaatsen kunnen, maar deze weigeren nu te vliegen met deze vliegmaatschappij. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Het derde kwartaal van het schooljaar moet beginnen. Ori heeft aangekondigd dat het reguliere schoolvervoer dat door bus- en boothouders wordt uitgevoerd, professioneler moet. Er zijn stappen ondernomen om dit waar te maken. De overheid wil ook waar voor haar geld. Woensdag heeft de regering akkoord bereikt over SRD 11 miljoen compensatie voor brandstof van vorig jaar. "En toch blijkt elke keer dat mensen denken dat ze kunnen blijven chanteren door op gezette tijden het onderwijsproces bij ons te stoppen, in elk geval te irriteren." De bewindsman merkt op dat ouders klagen dat hun kinderen dan weer eens onderwijs moeten ontberen. Ze geven ook aan dat de schoolbus op sommige trajecten de straten niet binnen wil rijden en de kinderen soms lange afstanden moeten lopen naar de bus. De bewindsman benadrukt dat partijen in dialoog blijven en de dienst wordt voortgezet, maar er zijn maatregelen nodig voor de toekomst: "Want de manier zoals dat gaat - chantage, interrupties van het onderwijs- dat betekent dat de regering anders moet gaan denken over de structuur van schoolvervoer. Want het blijft een gevoelige case dat mensen in de samenleving rondlopen die met hele andere agenda's werken. En dat mag nooit meer ten nadele en over de ruggen van onze kinderen. Het moet een keertje ophouden. Nogmaals; het ministerie is niet op oorlogspad, maar het ministerie gaat dialoog voeren om deze zaken te doorbreken." Er zijn gesprekken gaande met de bushouders. "Wat we nu voorbereiden zijn contractuele verplichtingen. Je hebt rechten en plichten. Ook de bushouders zullen merken dat ze heel gauw overgaan in contracten waarbij we veel meer gaan letten op gemaakte afspraken, de kwaliteit van de bussen en de dienstverlening. We betalen maandelijks fors maar wat krijgen we ervoor terug?""We gaan nieuwe afspraken maken om het bus- en bootvervoer beter in kaart te brengen," vervolgt Ori. "We weten ook dat er veel integriteitsvraagstukken zitten bij schoolvervoer. We zitten systemen uit te denken om technologie te gebruiken in de bussen; waar rijden ze, hoeveel leerlingen en leerkrachten zitten in de bussen. Zodat we beter het budget en de trajecten in de gaten kunnen houden. Er is ook behoefte aan nieuwe trajecten." Hij voegt toe dat er vorige week een werkgroep is geïnstalleerd die gaat werken aan nieuwe tarieven van de dienstverlening.

| starnieuws | Door: Redactie