• zondag 23 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Ori: 1.032 personen van loonlijst ministerie gehaald

| starnieuws | Door: Redactie

Minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur legt uit waarom ambtenaren zijn afgevoerd. (Foto: René Gompers)

Er is een begin gemaakt met het daadwerkelijk saneren van het ambtenarenapparaat. Sommige mensen - 1.032 bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur - die na zoveel oproepen niet hebben geregistreerd, vinden dat zij onterecht van de loonlijsten zijn gehaald.

"Het is ongehoord dat na zoveel kansen die de overheid je geeft om te registreren, via Personeelszaken en persoonlijk…je toch niet komt, geen geluid geen beeld," merkt Onderwijsminister Henri Ori op. "Er is een wettelijke aanpassing in de Personeelswet dat dit je gaat overkomen

als je het niet doet… en je doet het toch niet. Mensen wees eerlijk, wat moet je verder nog doen?"

Ori is vrijdag kort ingegaan op enkele zaken die met Onderwijs te maken hebben, op een persconferentie over het Cultuurgebeuren in het land. Een daarvan is dat het salaris vanaf mei is stopgezet voor een aantal ambtenaren. Ori geeft aan dat het weghalen van personen van de loonlijsten, zijn onderdeel is van het herstelprogramma. Elk ministerie heeft de opdracht om met name de 'spookambtenaren' uit het systeem te halen. 

Er is ruim drie jaren lang opgeroepen om te
registreren, maar veel mensen hebben geen gehoor gegeven hieraan. "Men registreert niet, we hebben brieven, mailtjes en belletjes gepleegd. En nu is een harde eis: alles gewoon uit het systeem. Dan krijg je het gedonder inderdaad. Ze moeten het gewoon aan den lijve voelen.

Het is hard om te zeggen. Men moet zich eens aan normen gaan houden", merkt de bewindsman op. "Men moet een keertje voelen dat wanneer die overheid zoveel ruimte creëert en je niet luistert, dan hebben we geen andere keus." 

Ori geeft aan wie in het bestand van 1.032 afgevoerde personen zit: "Het ging ook om mensen die gewoon wettig afwezig zijn. Een heleboel mensen zitten in het buitenland die geen werk verrichten voor dit ministerie. Het bestand is een mix van mensen die inactief zijn. Sommigen zijn spoken die inderdaad een vergoeding krijgen, een salaris waar geen arbeid voor wordt verricht.

Anderen zijn door allerlei reden afwezig en onder de radar. Leidinggevenden op bepaalde afdelingen geven aan dat mensen gewoon niet komen werken. Anderen vallen onder de noemer "politieke figuren" die aan het eind van 2020 plotseling een missive hebben gehad dat ze op een bepaald ministerie moeten komen werken, maar plotseling geen plek hebben en nooit zijn gekomen." 

Er is volgens de minister nog een kans voor de mensen die vinden dat ze niet afgevoerd moesten worden: "Als zij kunnen bewijzen dat ze niet spoken of ten onrechte zijn afgevoerd. We moeten dan gaan lokaliseren wie ze zijn en waar ze werken.

En als blijkt dat ze geen kansen hebben gehad, wordt er een hersteloperatie gepleegd. Maar ze zullen wel aan den lijve ondervinden dat het gemiddeld een maand gaat duren, voordat het salaris hersteld is. En als je recht hebt op dat salaris wordt het met terugwerkende kracht gestort."

| starnieuws | Door: Redactie