• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Opnieuw poging milieuverantwoorde goudwinning kleinschalige goudsector

| starnieuws | Door: Redactie

Suriname legt kwikgebruik verder aan banden door nieuwe technologieën te introduceren en in te voeren voor goudwinning, voornamelijk binnen de kleinschalige goudsector. In het dorp Compagnie Kreek in het district Brokopondo is vrijdag het pilotproject gestart.Het 'Improving Environmental Management in the Mining Sector of Suriname, with Emphasis on Artisanal and Small-Scale Gold Mining (ASGM)' - EMSAGS Project in samenwerking met
WWF Guianas en de Alliance for Responsible Mining (ARM), het traditioneel gezag en de kleinschalige gouddelvers, staan achter dit project. Te Brownsweg is in het verlengde van dit project een Mining Training and Extension Centre opgericht.Met de actie worden er concrete stappen gezet in de ontwikkeling en ondersteuning van de mijnwerkers c.q. mijnbouw verenigingen binnen de sector. Verder zal er ook gewerkt worden aan sociale programma’s en sociaal- economische diensten. Het blijven handhaven van kwik heeft diverse gevolgen voor zowel de mensheid, als voor het milieu, flora en fauna. Doordat dit chemisch middel terechtkomt in de kreken en rivieren, wordt
het opgenomen in de planten die vervolgens gegeten worden door de vissen die uiteindelijk worden geconsumeerd door de mens, met alle gezondheidsissues van dien.In bepaalde gebieden in Suriname zoals Apetina, kunnen bewoners van het gebied de vissen niet meer eten door het hoge kwikgehalte. Aan de andere kant is de luchtvervuiling door de kwikdamp bij de goudopkoopbedrijven in Paramaribo enorm hoog.Donovan Bogor, managementlid van het Nimos, onderstreept de gevolgen van het kwikgebruik. Hij gaat een stapje verder en zegt dat niet alleen het gebruik van kwik desastreuze gevolgen heeft voor het milieu, maar ook het ontbossen en het wegspoelen van bodemmateriaal. Het ecologische systeem raakt verstoord. Hij merkt op dat het pilotproject een milieu verantwoord programma is dat moet worden omarmd door de overheid en alle stakeholders. Dit systeem werkt goed in Frans-Guyana.WWF vertegenwoordiger Juliette Pawirosonto- Finance & Operations Manager, zegt dat de bewustwording rond de negatieve gevolgen van goudwinning voor de natuur en het milieu, op verschillende manieren moet worden aangepakt. Volgens haar werkt de internationale organisatie aan een beter inzicht in de meer upstream delen van de toeleveringsketen van de goudwinning zoals de institutionele en beleidskaders en ook de verbindingen op regionaal niveau die leiden tot slechte praktijken. Volgens minister van Natuurlijke Hulpbronnen ad-interim, Gracia Emanuel, doet de overheid er alles aan om de bepalingen binnen het Minamata-verdrag na te komen, in het bijzonder het verder uitbouwen van het kwikgebruik in Suriname. Samen met de lokale en internationale partners is er een nieuw elan aangebroken voor deze sector.  Emanuel stond stil bij het traject dat het EMSAGS project tot nog toe heeft afgelegd. Het project begon in 2019 om de grootschalige milieuvervuiling veroorzaakt door de kleinschalige goudwinning aan te pakken door de negatieve effecten tot het minimum te reduceren. Volgens Emanuel hebben de gouddelvers vaak het idee dat door het gebruik van kwik zij meer goud kunnen winnen en staan ze niet stil bij de gevolgen van het gebruik.Ze voegt eraan toe dat behalve bewustwording de gouddelvers ook een gebrek hebben aan kennis, ervaring en capaciteit om over te stappen naar milieuverantwoorde kwikvrije winningstechnieken. Ze juicht het project dan ook toe. Volgens haar is het EMSAGS project onderdeel van het ordeningsproces binnen de kleinschalige goudsector. Het zou volgens haar ook bijdragen aan het behalen van de sustainable development goals. UitdagingenEen van de uitdagingen van Suriname is om een balans te vinden tussen milieubeheer en het ontplooien van economische activiteiten. Minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu, Marciano Dasai zegt dat er nu al wordt gekeken naar de ontwikkelingen die gepaard gaan met de olie- en gasindustrie die een grote druk zullen leggen op het kustgebied van Suriname. Hij noemt ook de agrarische sector die de behoefte heeft om zich te ontwikkelen en meer land nodig zal hebben, wat de druk op de Surinaamse bossen zal verhogen. Net als de kleinschalige goudsector die zorgt voor enorme uitdagingen. Ondanks deze uitdagingen roept de bewindsman op dat er een balans gevonden moeten worden tussen de economische bedrijvigheden en het milieubehoud.  Er moet meer beleid worden gemaakt en moet worden gelet op de naleving daarvan. Dasai zegt dat technologische innovatie een strategisch middel is om de juiste balans te vinden tussen de economische groei en het conserveren van de biodiversiteit. Hij is vol lof over het EMSAGS-project dat door technologische innovatie is opgebouwd, waarbij kwik niet meer gehanteerd hoeft te worden, maar de techniek het werk verzet. Deze technologische innovatie is accurater en effectiever dan kwikgebruik. Bij het hanteren van dit model is gebleken dat kwik niet zo accuraat is. Verder heeft dit model vele voordelen zoals minder gebruik van brandstof, mankracht, en is het rendement hoger. Een nadeel is minder werkgelegenheid.Kapitein Michel Pina, die ook gouddelver is, juicht het project toe. Volgens hem bevindt het project zich in een testfase. De praktijk moet in de toekomst gaan uitwijzen of het daadwerkelijk effectiever en efficiënter is. Hij onderstreept wel dat dit project moet aanslaan, zodat elke kleinschalige gouddelver er weet van heeft. Op deze manier kan het kwikgebruik daadwerkelijk worden uitgebannen.

| starnieuws | Door: Redactie