• donderdag 29 July 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Onderzoek ‘zwampexcavator-schandaal’ bij pg gedeponeerd

Datum: | Bron: sun.sr | Door: Redactie

Het NDP-assembleelid Jennifer Vreedzaam heeft een verzoek ingediend bij de waarnemend procureur-generaal (pg) voor het doen van een onderzoek in valsheid in geschrifte en oplichting. Reeds geruime tijd gaan twee offertes van twee afzonderlijke ondernemeningen viraal. Hieruit zou blijken dat middels het verhuren van de zogeheten ‘zwampexcavators’ duizenden USD’s ten koste van de staatskas zijn gebruikt voor ophaalwerkzaamheden in het district Nickerie. Echter, door een van de aannemingsbedrijven zou beweerd worden dat de offertes niet authentiek zouden zijn. Deze zouden vervalst zijn en verspreid op social media. Deze bewering is eveneens gehanteerd door een volksvertegenwoordiger, in het hoogste college van Staat.

‘Huur van een zwampexcavator, inclusief transport en een airboot. De huurprijs per uur bedraagt USD 270’, staat vermeld in de offerte. De tweede offerte betreft het huren van een zwampexcavator voor de duur van tien dagen in het district Nickerie. Op dagbasis wordt een bedrag van USD 8000 toegekend. De transportkosten bedragen USD 6000, wat uitkomt op een totaal van USD 86.000. ‘Zoals afgestemd geldt deze prijs: exclusief brandstof, exclusief operator, exclusief verblijfkosten, exclusief transportkosten personeel op land en zwamp’, staan eveneens vermeld als bijzonderheden.

Directeur OWMCP vraagt naar opheldering

Directeur van OWMCP (Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijn Polder) heeft op 3 mei 2021 een schrijven gericht aan het hoofd van het ministerie van Openbare Werken Regio West waarin om verduidelijking is gevraagd over de openbare inschrijving voor onderhoud van het Pand E kanaal. ‘Heden, maandag 3 mei 2021 is aan ons gerapporteerd dat ter uwer kantore een openbare inschrijving heeft plaatsgevonden voor mechanisch onderhoud van het Pand E kanaal gelegen op kilometer 27 langs het Corantijnkanaal. Gaarne wensen wij geïnformeerd te worden op grond waarvan uw department is overgegaan tot het houden van een openbare inschrijving zonder enige afstemming met OWMCP onder wiens beheer het Pand E kanaal valt. Zoals bekend, had OWMCP in afstemming met de superieuren in Paramaribo de procedure tot het houden van een openbare inschrijving reeds ingezet. Uw verklaring hebben we nodig zodat wij kunnen rapporteren aan onze superieuren teneinde te kunnen bepalen wat er verder moet gebeuren met de ingezette procedure’, staat aangegeven in het schrijven.

Onderzoek over de vermeende valselijk opgemaakte offertes

Gelet op mijn functie als volksvertegenwoordiger en de taakstelling opgelegd ingevolge de Grondwet om in DNA, de gemeenschap van de juiste informatie te dienen, doe ik middels dit schrijven het beleefd verzoek aan u, een onderzoek in te stellen over de vermeende valselijke opgemaakte offertes alsmede de vermeende valse handtekening met stempel, waarbij er mogelijk sprake kan zijn van valsheid in geschrifte, zoals gesteld in de artikelen van het Wetboek van Strafrecht onder titel en vermoedelijke oplichting, zoals gesteld in de artikelen van het Wetboek van Strafrecht onder titel XXV,’ luidt een passage uit het schrijven dat door NDP-assembleelid Jennifer Vreedzaam is gericht naar de waarnemend procureur-generaal.

Asha Bhagwat

Datum: | Bron: sun.sr | Door: Redactie