• zondag 11 April 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Onderzoek Hanna’s Lust Sportcomplex afgerond; mogelijk sprake van corruptie en nepotisme

Datum: | Bron: Suriname Herald | Door: Redactie

Het onderzoek in de kwestie van de Wanica Sport Organisatie (WSO) waarmee het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) van start was gegaan, is afgerond. Dit zegt de directeur van Sportzaken, Gordon Touw Ngie Tjouw, in gesprek met Suriname Herald. ROS was met dit onderzoek gestart nadat de familie Veldbloem ruzie maakte over het beheer van het sportcomplex. Ook hebben buurtbewoners hun bezorgdheid geuit over het gebruik van het sportveld en dat het veld wordt ingezet door de familie Veldbloem.

Touw Ngie Tjouw zegt dat het onderzoek met betrekking tot de perikelen rondom de WSO een gedegen verslag heeft opgeleverd. Het is een onderzoek met gedocumenteerde bijlagen is voorzien van besluitvorming voor minister Gracia Emanuël.

“We hebben via de media en sociale media de rapportages gelezen over het bestuur van WSO. Het directoraat was aan de hand van deze informatie genoodzaakt een buurtonderzoek te plegen via het onderdirectoraat Sportaccommodatie en Ruimten en de ressortleider en haar team. Het resultaat is al binnen en ook al aan de minister overgedragen”, laat de directeur weten.

Het is niet gelukt het onderzoek volledig af te ronden omdat de deadline van het onderzoek al verstreken was, maar het buurtverslag zal alsnog verzonden worden naar de bewindsvrouw. “Alvast is het juridisch advies in het verslag inzake de case Wanica Sport Organisatie duidelijk.”

Directeur Sportzaken Gordon Touw Ngie Tjouw. Foto: Instagram

Volgens de juristen die bezig waren met het onderzoek heeft de organisatie zich niet aan haar verplichtingen gehouden en op basis van de feiten en tekortkomingen wordt er een beroep gedaan op de minister om een spoedbesluit te nemen over het al dan niet continueren of het beëindigen van het contract met de sportorganisatie conform de beheersovereenkomst.

Uit alle ruis vanuit de media en meningen van de gemeenschap over deze zaak is mogelijk sprake van corruptie en nepotisme en dit is in strijd met de gewijzigde beleidsinzichten van het ministerie.

De sportdirecteur doet een beroep op het ministerie van ROS om invulling te geven aan de samenstelling van het bestuur van de Stichting Exploitatie en Onderhoud van Sportaccommodaties (SEOS). Deze stichting moet zorgdragen voor de landelijke coördinatie van het beheer, onderhoud en behoud van de overheidsportcentra.

Tegelijk zou SEOS zich als parastataal bedrijf kunnen bekommeren over de beheersorganen en misstanden, zoals te Hanna’s Lust Sportcomplex, vroegtijdig voorkomen, waardoor de gemeenschap geen slachtoffer wordt en het sportbeleid eronder lijdt. Zonder een instantie als SEOS zal de gemeenschap, terecht ook, dan keer op keer een beroep op het ministerie blijven doen voor oplossingen in geschillen en ondersteuning in onderhoud, zegt Touw Ngie Tjouw.

De sportdirecteur geeft verder aan dat wat zich heeft afgespeeld te Hanna’s Lust Sportcomplex, rondom het WSO-bestuur en/of de betrokken familie, door de overheid wordt afgekeurd. Sportzaken zal zich buigen over de inzichten en besluiten van minister Emanuël, laat Touw Ngie Tjouw weten.

Simone Awanna

Datum: | Bron: Suriname Herald | Door: Redactie