• vrijdag 31 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

NV Luchthavenbeheer verbaasd over stap KLM tot embargo vrachtvervoer I SUN WEB TV I

Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


De Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) heeft een bericht doen uitgaan waarbij wordt aangegeven dat er tot nader order een embargo is op vrachtvervoer. Vijay Chotkan, directeur van NV Luchthavenbeheer, reageert verbaasd op dit bericht. Volgens hem hebben zij tot nu geen formeel schrijven of een reden gekregen van de KLM waarom zij zo plotseling hebben besloten om hun maximum take-off weight te verlagen. “We zijn daar zelf niet op de hoogte van en zijn zelf ook een beetje aan het gissen. Ik vind dat

wij als airport voldoende hebben gecommuniceerd over issues die er blijkbaar zouden kunnen zijn. Inmiddels heb ik wel een schrijven gericht naar de leiding van de KLM hier in Suriname en bevestiging gekregen dat mijn brief is ontvangen en dat ik spoedig een reactie mag verwachten. Zelf ben ik verbaasd dat dit zich voordoet, omdat er zoveel verhalen de ronde doen. December vorig jaar hebben wij samengezeten met een delegatie van de KLM en we hebben goede afspraken gemaakt”, geeft Chotkan aan. 

Er zijn volgens Chotkan een x-aantal spots op de platforms, meer bekend als apron, om vliegtuigen af te handelen. Daar taxiën ze en worden de passagiers en cargo afgehandeld. “Er was toen opgemerkt dat er wat scheuringen ontstonden op het platform. Het is een mix asfalt en dat zou eventueel kunnen. Dit kwam ook ter sprake tijdens de meeting in december. Er werd toen aangegeven aan de KLM dat er ook onderzoek was gedaan, er zijn internationale regels, alsook cijfers en statistieken die zijn gehanteerd. De KLM werd er ook mee geconfronteerd dat dit gepubliceerd werd. Internationaal is bekend dat het platform gecategoriseerd is op een PCN-waarde van 48. De KLM komt met een 777 IR, overigens een heel mooi toestel, maar met een veel hoger gewicht waarde. Het gaat om een aircraft met een PCN-waarde van 66. Er zit dus een behoorlijk verschil in gewicht. 

“Technische zaken zijn ook erbij meegenomen, maar het was een hele goede confrontatie om als basis te gebruiken en gesprekken te voeren met elkaar om te kijken hoe dit opgelost kon worden. Als airport hebben we de verantwoordelijkheid dat we veilige vluchten moeten laten uitvoeren. Niet alleen de passagiers, maar ook het vermogen van de luchtvaartmaatschappijen moet veilig zijn. We hebben toen afgesproken dat dagelijks voor elke vlucht de apron geïnspecteerd zou worden en ervoor te zorgen dat er geen FOD-situatie voorkomt zodat de KLM makkelijk kan binnenkomen en weer vertrekken. Ook is een gerenommeerd bedrijf, APNG, aangetrokken om te kijken wat er gedaan moet worden om een 777 te faciliteren. We hebben dus geen schuldvraagstuk op tafel gelegd, we zijn gaan zoeken naar een oplossing”, zegt Chotkan.  

Het onderzoek moest gedaan worden en daarmee zijn ze bezig en de resultaten moeten zo snel mogelijk, volgens Chotkan het liefst volgende week, binnen zijn. Zo kunnen keiharde besluiten genomen worden. Het gaat er volgens hem om dat er twee mitigerende maatregelen zijn genomen, te weten frequent inspecties voeren en de FOD verwijderen. “We zijn gaan bestuderen wat we op korte termijn kunnen doorvoeren. Deze zaken zijn allemaal besproken met KLM. Het heeft wat tijd genomen.  De gesprekken zijn heel goed geweest en  vergevorderd.” 

Chotkan geeft aan dat de communicatie wel moest plaatsvinden om te laten weten dat er aanpassingen gepleegd zouden worden, vandaar de brief naar KLM. De luchthaven moest als eerst op de hoogte zijn dat de take-off weight werd teruggebracht. De exacte reden is nog onduidelijk geeft Chotkan aan. In de structuur qua processen procedures om een vliegtuig af te handelen, zijn er geen wijzigingen doorgevoerd of restricties opgelegd. De directeur van Luchthavenbeheer is ook afhankelijk van de deskundigheid die op dit moment aan tafel zit om oplossingsmodellen op papier te zetten en die laten doorvoeren, maar die zullen zeker komen zegt Vijay Chotkan.

July Niamut, CEO van Cargo Freight Services, geeft aan SUN aan dat ze met handen in het haar zitten, omdat ze niet weten wanneer dit opgelost zal worden. Het is de voornaamste inkomstenbron en als dit komt weg te vallen, is er een probleem. “Er wordt ook geen nodige informatie verstrekt. Het enige dat de ondernemers weten, is dat er een dispuut is tussen de KLM en de overheid. De ondernemers voelen zich aan hun lot overgelaten en weten niet hoe verder te gaan. Het verlies dat geleden wordt per maand is ongeveer 5 ton per pakketvaarder”, geeft Niamut aan. “De vaste lasten komen erbij kijken en personeel moet betaald worden, dus het is moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen”, zegt Niamut.

 

31 Mar 2023 | sun.sr | Door: Redactie