• vrijdag 14 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

NPS-massameeting op 29 september

| sun.sr | Door: Redactie

De Nationale Partij Suriname, NPS, is bezig haar nieuwe visie en het pad naar de verkiezingen van 25 mei 2025 te delen met de samenleving. In dit kader organiseert de NPS met haar onderafdeling en kernen verschillende activiteiten. Naast de discussie avonden in de verschillende districten waarop met de inwoners wordt gedebatteerd over de ontwikkeling van hun district, trekt de caravan van de NPS ook de verschillende wijken in om de boodschap van perspectief te geven aan de gemeenschap.

Binnenkort is het ressort Pontbuiten aan de beurt en zal de partij op 26 mei aanstaande haar oor te luister leggen. Er zal dan ook gesproken worden over verschillende maatschappelijke vraagstukken

waarmee de bewoners van Pontbuiten te maken hebben. Zoals intussen gangbaar is, zullen verschillende sprekers aan het woord komen, die hun visie geven over hoe problemen aangepakt kunnen en moeten worden na de aanstaande verkiezingen.

Daarom wordt iedere inwoner van Pontbuiten opgeroepen om op 26 mei 2024 niet thuis te blijven. In de mobilisatie oproep memoreert de NPS het bewijs van de daadkracht en visie om problemen aan te kunnen pakken, zodat er perspectief ontstaat om prettig en veilig te leven in Suriname. Er wordt voorts opgeroepen om de NPS weer in de gelegenheid te stellen met voldoende zetels in het centrum van de macht te zetten. 

Op 26 mei te Pontbuiten

zal de NPS ook nieuwe leden verwelkomen die de nieuwe richting van de NPS zijn komen ondersteunen. NPS- voorzitter Gregory Rusland houdt er een toespraak waarin hij de actuele politieke situatie zal analyseren. Ook andere prominenten van de NPS komen aan het woord, staat verder op het programma. Deze vergadering is de tweede in de soort, die de NPS ontwikkelt naar het grote moment op 29 september 2024. Dan zal de bigi aftrap worden gedaan waarmee de verkiezingscampagne wordt gestart. Dit zal gebeuren middels een massameeting in het hoofdkwartier van de partij te Grundyari.. 

Mediateam NPS

| sun.sr | Door: Redactie