• zondag 03 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

NIEUW RAPPORT TOONT AFNEMENDE WATEROPPERVLAKTES AMAZONEREGENWOUD

| united news | Door: Redactie

Een studie, die woensdag is uitgebracht door het MapBiomas-platform, meldt dat het wateroppervlak in de negen Amazonelanden, inclusief Suriname, in de afgelopen 10 jaar met één miljoen hectare is afgenomen.

Deze gegevens zijn het resultaat van de analyse van satellietbeelden die zijn uitgevoerd door Mapbiomas via het watermonitoringplatform in Amazonelanden.

De periode tussen 2013 en 2022 werd in ogenschouw genomen en vergeleken met het historisch gemiddelde vóór die periode (2000-2023). De data toonde aan dat één miljoen hectare aan wateroppervlak verloren is gegaan in de negen Amazonelanden: Bolivia, Brazilië, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname, Venezuela, en Frans-Guyana.

Het rapport stelt dat het historische

gemiddelde van het wateroppervlak in de regio, gedurende de periode van 2000 tot 2022, 25,4 miljoen hectare bedroeg. Ondanks een winst van 747.000 hectare ten opzichte van het historische gemiddelde in 2022, wat het totale wateroppervlak in het hele Amazonegebied verhoogde tot 26,2 miljoen hectare in dat jaar, blijft dit fenomeen zorgwekkend.

Volgens de studie zal de periode tussen 2013 en 2021 de periode zijn met het laagste wateroppervlaktegebied in de geanalyseerde historische reeks. Dit wijst erop dat Amazonelanden in het algemeen de afgelopen twee decennia negatieve veranderingen hebben ondergaan in hun waterbronnen.

Deze situatie heeft geleid tot een algemene trend van inkrimping van het wateroppervlaktegebied, wat bijdraagt aan de toename van bosbranden en de daarmee gepaard gaande toename van de uitstoot van broeikasgassen.

Zowel de biodiversiteit als de gemeenschappen in de regio worden ernstig getroffen.

“Er zijn drie landen in onze regio die gedurende de hele periode van 2000 tot 2022 een afname in hun wateroppervlakte hebben laten zien, namelijk Ecuador, Peru en Bolivia,” aldus het MapBiomas-platform.

In Bolivia was er vorig jaar een afname van 41.800 hectare aan waterbedekking in vergelijking met het historische gemiddelde van 1,6 miljoen hectare. In Peru was de afname in wateroppervlakte 124.300 hectare onder het historische gemiddelde van 1,7 miljoen hectare. Ecuador zag een afname van 14.300 hectare in water dragende oppervlakten, wat resulteerde in een totaal van 226.700 hectare aan rivieren, beken en meren in 2022.

De overige zes landen vertoonden afwisselende periodes van groei en daling in vergelijking met het historische gemiddelde tussen 2013 en 2021. De afname van het wateroppervlak wordt ook geïllustreerd door een voortdurende trend van gletsjersmelting, die tussen 1985 en 2022 heeft geleid tot het verlies van een gebied van 184.000 hectare aan gletsjers, wat overeenkomt met 56% van het in 1985 gedetecteerde gebied.

De studie meldt dat alle Andeslanden in deze periode te maken hebben gehad met gletsjerverlies. In Venezuela, het land met de minste gletsjerbedekking, ging 97 procent van het ijs verloren (82 hectare). De grootste omvang van smelten vond plaats in Peru, met een verlies van 115.000 hectare aan gletsjerbedekking.

UNITEDNEWS


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| united news | Door: Redactie