• zondag 16 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Nationaal Coördinator tegen Racisme wil waakhond zijn, maar plan ontbreekt

| nu.nl | Door: Redactie

Hij moet enkele van de gevoeligste maatschappelijke problemen gaan aanpakken, maar Rabin Baldewsingh heeft nog geen concrete plannen, zegt hij in gesprek met NU.nl. Nederlands eerste Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) is bij zijn aantreden nog vooral zoekende.

"Ik ben nu drie weken aan de slag en ik kan niet op de schouders staan van een voorganger", zegt Baldewsingh daar zelf over, vanuit zijn tijdelijke werkkamer op de negentiende verdieping van de Zurichtoren in Den Haag. "Neem me niet kwalijk dat ik er drie maanden voor uittrek om concreet te maken wat ik ga doen."

De NCDR verwacht rond januari

voldoende ingewerkt te zijn om een meerjarig actieplan te kunnen schrijven. Dat is de enige concrete opdracht die in zijn in afgelopen juni gepubliceerde functieomschrijving staat. Baldewsingh verwacht dat plan rond juni 2022 te kunnen afleveren.

"Discriminatie en racisme: het is een vrij breed terrein", leest Baldewsingh deels voor uit vooraf opgestelde bespreekpunten. De NCDR heeft naar eigen zeggen sinds zijn aantreden half oktober "best veel" kennismakingsgesprekken gevoerd. Zo sprak hij met ministeries en maatschappelijke organisaties als het COC, koepelorganisaties van Turkse en Marokkaanse Nederlanders en actiegroep Kick Out Zwarte Piet.

Baldewsingh waarschuwt dat lange adem nodig zal zijn

Baldewsingh waarschuwt dat een

lange adem nodig zal zijn om de "soms weerbarstige" discriminatie en racisme in Nederland uit te bannen. "In september is in de Eerste Kamer een wet aangenomen die een betere verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen regelt. Dat speelt al sinds de jaren zestig."

De NCDR ziet zichzelf als "waakhond" rond discriminatie en racisme door de overheid. Maar hij krijgt geen periodiek overzicht van nieuw beleid of beleidsstukken op ministeries: de Nationaal Coördinator moet daar zelf naar op zoek.

Wel benadrukt Baldewsingh ook actief deel te nemen aan periodieke overleggen tussen ministeries over discriminatie en racisme. De NCDR verwacht veel informatie te ontvangen door dus ook samen met de departementen op te trekken.

'Vrije toegang tot documenten ministeries'

De Nationaal Coördinator zegt vrije toegang te hebben tot documenten, rapporten en e-mails op de ministeries om te controleren waar discriminatie en racisme de kop opsteekt.

"Als ik op een bepaald moment informatie nodig heb om te weten wat er gebeurt, hoeveel geld erin omgaat en wie erbij betrokken is, dan is dat soort informatie voor mij 100 procent toegankelijk. Tot nu toe zijn alle deuren gelukkig open."

De voormalig wethouder van Den Haag beschikt over een team van negen beleidsadviseurs, juristen en ondersteuners. "Dat is prima voor het werk dat de NCDR moet doen", zegt zijn woordvoerder. "Hij kan immers te allen tijde ondersteund worden door de verschillende departementen."

NCDR krijgt vooral te maken met vijf ministeries

Volgens Baldewsingh zal hij het meeste te maken krijgen met vijf ministeries: Binnenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Gezien de omvang van die overheidstakken en het grote aantal dossiers dat de daar werkzame ambtenaren onder hun hoede hebben, wordt de NCDR deels afhankelijk van hun toeschietelijkheid en medewerking, geeft hij toe.

Rabin Baldewsingh tijdens zijn afscheid als wethouder van Den Haag. De kersverse NCDR vervulde die gemeentefunctie van 2006 tot 2018.

Rabin Baldewsingh tijdens zijn afscheid als wethouder van Den Haag. De kersverse NCDR vervulde die gemeentefunctie van 2006 tot 2018.

 

Foto: ANP

'Team is te klein voor individuele klachten'

Het team van Baldewsingh wil ook graag horen van burgers die vinden dat er misstanden zijn, maar de mogelijkheden op dat vlak zijn beperkt.

"We zijn te klein om individuele klachten of meldingen van klokkenluiders zelf af te handelen", laat de woordvoerder van de NCDR weten. "Mensen kunnen hiervoor terecht bij het antidiscriminatiebureau dat iedere gemeente moet hebben."

'Ik kan ook onder minister vrij opereren'

De functie van Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme is er gekomen op verzoek van de Tweede Kamer. Baldewsingh valt onder verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken. Maar hij zegt toch vrij te kunnen opereren.

"Ik hoef geen lippendienst aan anderen te bewijzen", aldus de kersverse NCDR. "Mijn onafhankelijkheid geeft mij de mogelijkheid om op deuren te bonzen. Hopelijk hoeft dat bonzen maar één keer. Maar als het drie keer moet, reken er dan op dat ik dat zal doen."

Dit was het eerste van vier gesprekken die NU.nl voert met Rabin Baldewsingh tijdens zijn eerste jaar als Nederlands eerste Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme.

Door: Afran GroenewoudBeeld: privécollectie Rabin Baldewsingh

| nu.nl | Door: Redactie