• woensdag 17 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Ministers en hun staf krijgen presentatie over gasrapport

| starnieuws | Door: Redactie

President Chan Santokhi begroet ministers op de workshop Studiegroep Gasexploitatie. Er is speciaal een presentatie voor hen en hun staf gehouden. (Foto: Kabinet van de President)

Ministers en hun stafleden hebben een presentatie gevolgd waarbij het recente 'gasrapport' is toegelicht. De implicaties  hiervan voor Suriname is bespreken. Deze workshop van de presidentiële Studiegroep Ontwikkeling Gasexploitatie is op verzoek van president Chan

Santokhi gehouden vrijdag in de Banquet Hall van Hotel Torarica. De regeringsfunctionarissen zijn geïnformeerd over de aanbevelingen rond de gasvoorkomens van het land.

Voorzitter Willem Bloem van de presidentiële studiegroep gaf een gedetailleerde presentatie over de hoofdlijnen van het rapport, waaronder vallen: de omvang van de gasvoorkomens, potentiële exploitatiemogelijkheden, de verwachte impact op de economie en de rol in de duurzame ontwikkeling van Suriname. Daarnaast werden de aanwezige ministers en stafleden begeleid bij het begrijpen van de implicaties van de gasreserves voor het land en kreeg men handvaten aangereikt hoe hier effectief mee om te gaan. 

De workshop omvatte interactieve sessies, waarbij

deelnemers de gelegenheid kregen om vragen te stellen, ideeën uit te wisselen en mogelijke strategieën te bespreken voor een doeltreffende benutting van onze gasvoorraden. Het doel is om een gedeeld begrip te creëren en consensus te bereiken over het beleid met betrekking tot de gasexploitatie, met de focus op transparantie, duurzaamheid en maximale voordelen voor de totale Surinaamse bevolking, meldt de Communicatiedienst Suriname.

De moderator van de workshop, Jan-Paul van Driel gaf een introductie over de olie- en gasindustrie in het algemeen en de wereldtrends. Daarna vertelde Willem Bloem, onafhankelijk adviseur in de gasindustrie,  het verhaal van de gasstudiegroep en de aanbevelingen die zijn gedaan. Na Bloem sprak Arleen Emanuels, waarnemend-fungerend directeur op het kabinet van de president over de roadmap, de hele bestuurlijke inrichting van Suriname en wat de plannen daarvoor zijn. Tot slot gaf Vandana Gangaram-Panday van Staatsolie een update over de staat van de olie-exploratie en de ontwikkelingen offshore.

Bloem benadrukte het belang van deze workshop en noemde die een cruciale stap in het besluitvormingsproces en de verdere ontwikkeling van het strategisch kader voor de gassector in Suriname. De uitkomsten van de workshop zullen dienen als leidraad voor verdere actieplannen en beleidsmaatregelen om de gasbronnen op een verantwoorde en effectieve manier te benutten.

President Santokhi ging in op de cruciale ontwikkeling van de olie- en gasindustrie in het land en prees de inspanningen van de studiegroep om een strategisch kader te ontwikkelen voor een verantwoorde exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen. Hij onderstreepte de strategische positie van Suriname als het gaat om de exploitatie van olie en gas. Hij stelde dat het maximaliseren van de voordelen van deze strategische positie van groot belang is voor de bevolking en de economie van Suriname. Het staatshoofd sprak ook over de noodzaak van een geleidelijke overgang naar hernieuwbare energiebronnen als onderdeel van de langetermijnstrategie van Suriname om duurzame ontwikkeling te bevorderen en klimaatverandering tegen te gaan.

| starnieuws | Door: Redactie