• donderdag 30 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Ministerie EZ heeft geen 'grip' op prijzen luxe goederen

| starnieuws | Door: Redactie

Minister Rishma Kuldipsingh van EZ

Als het gaat om de prijzen van de luxegoederen heeft het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) geen houvast om die in toom te houden. Naar zeggen van minister Rishma Kuldipsingh heeft dit te maken met de open markt importen. “ Alles komt naar binnen. Het ministerie heeft daar geen controle over. Wij
weten niet wat het land binnenkomt,“ zegt de bewindsvrouwe bezorgd.  

Kuldipsingh pleit ervoor dat alle importen via EZ plaatsvinden. Volgens haar zou het ministerie een beter beeld hebben over wat het land binnenkomt en ook een betere controle kunnen uitoefenen om zodoende een passende prijscalculatie  op te maken.

Om alvast een verandering in de huidige situatie teweeg te brengen heeft het ministerie een traject ingezet om de producten die invoerrechtenvrij het land binnenkomen, te onderwerpen  aan een prijscalculatie. Dit heeft Kuldipsingh onlangs nog besproken met haar collega van Financiën en Planning, Stanley Raghoebarsing. Volgens haar komt het veel te vaak voor dat
invoerrechtenvrije producten het land binnenkomen, maar dat is niet terug te zien op de schappen in de supermarkten. Integendeel gaan de prijzen de lucht in.

Gretl Wolfram, voorzitter van de Winkeliers- en Ondernemersvereniging Suriname (WOVS) vindt het vreemd dat EZ geen controle kan uitoefenen op de prijzen van de luxe goederen, terwijl dit alles in de wet is geregeld. De handelaren en winkeliers weten precies wat de winstmarges zijn, legt Wolfram uit. Ze schetst een beeld over de werkwijze bij de groothandelaren. Die mogen na aftrek van hun onkosten een winstmarge van ongeveer 10% hanteren. Een winkelier mag een winstmarge van 20 tot 25% toepassen.  

Volgens de WOVS-voorzitter is er toch een verschil tussen de winstmarge bij de handelaren en winkeliers. De winkelier plaatst zijn winstmarge op de inkoopprijs en gaat zijn onkosten daarna betalen. Op basis hiervan gaat Wolfram ervan uit dat het ministerie wel degelijk controle heeft op de luxe goederen. Herhaaldelijk benadrukt ze dat dit alles geregeld is bij wet. Wolfram begrijpt wel dat het ministerie op enkele producten zoals de benzineprijs, geen controle kan uitoefenen. Zo legt ze uit dat de prijzen van benzine ook van invloed zijn op de prijzen in de winkel. Wolfram geeft aan dat er vanaf 2020 een dalende trend te merken is bij de koopkracht. Dit heeft niets te maken met de basisgoederen of de food basket winkels van de regering, voegt ze eraan toe.

Kuldipsingh stelt dat er wel een duidelijke mate van controle op de prijzen van de basisgoederen is. Ze roept de samenleving op bewust keuzes te maken bij het doen van boodschappen.

| starnieuws | Door: Redactie