• zaterdag 01 April 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Ministerie EZ doet geen controle op BTW

| sun.sr | Door: Redactie

EZ-minister Rishma Kuldipsingh

Minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken (EZ) vertelt dat BTW een wet is van het ministerie van Financiën & Planning, dus de controle moet ook door dat ministerie uitgevoerd worden. Economische Zaken kan geen controle op BTW uitvoeren, maar er is wel afgesproken dat er een samenwerking zal komen bij de controle.

Economische Zaken is niet in de wet opgenomen dus kan de minister de ECD geen opdracht geven om maatregelen te treffen tegen ondernemers die BTW heffen zonder dat ze een certificaat hebben. EZ, Belastingdienst en het ministerie van Financiën zullen wel een goede samenwerking hebben. 

Klachten die SUN hebben bereikt

dat vele winkeliers de omzetbelasting (12%) nog steeds heffen en daarboven op ook nog BTW (10%) voor de klanten berekenen.

Daardoor wordt de consument geconfronteerd met torenhoge prijzen. Deze klachten hebben het ministerie van Economische Zaken ook bereikt.  De klachtenlijn van EZ zal ten aanzien hiervan ook ondersteunend zijn. De klachten zullen worden opgenomen en doorgestuurd naar het ministerie van Financiën.

 


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| sun.sr | Door: Redactie